Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1832-1848]1849-1861[1862-1865]
- brak danych - 1832 - 1861
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
inwentarz książkowy Yes sporządzony w bazie danych IZA 4.0
Urzędy marszałków szlachty w guberniach Królestwa Polskiego utworzono w 1849 r. (Dz. P. K. P., t 41, s. 267-185). Kancelaria Marszałka Guberni Lubelskiej zakończyła działalność, wraz z innymi kancelariami marszałków w 1861 r., a jej uprawnienia przejął w pewnym stopniu Rząd Gubernialny Lubelski.
Siedziba Kancelarii mieściła się w Lublinie.
Status prawny – administracja ogólna – władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne..
Marszałka mianował car na okres 3 lat, podlegał zaś bezpośrednio namiestnikowi i Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego. Do jego obowiązków należały sprawy wyboru osób na stanowiska sędziów pokoju, prezesów i członków rad szczegółowych zakładów opiekuńczych, prowadzenie ksiąg genealogicznych, nadzór nad stosunkami pomiędzy właścicielami dóbr i chłopami. Marszałek mógł też przedkładać gubernatorowi i namiestnikowi uwagi dotyczące potrzeb guberni oraz zbierać składki na cele ogólne.
Zakres właściwości terytorialnej urzędu obejmował teren guberni lubelskiej.
Akta ułożone według ustalonych w kancelarii grup rzeczowych (repertoriów):
Repertorium I, 1850-1853, sygn. 1-10, akta spraw między włościami a dworem, dane o stanie osad włościańskich, sprawa umów o oczynszowanie itp.
Repertorium II, 1850-1861, sygn. 11-25, sprawy zapisów szlachty do ksiąg genealogicznych
Repertorium III, 1850-1861, sygn. 26-98, wiadomości o szpitalach i in. instytucjach opiekuńczych
Repertorium IV, [1832-]1849-1861, sygn. 99-114, instrukcje i okólniki odnośnie działalności Marszałka Szlachty
Repertorium V, [1832-]1849-1861, sygn. 115-188, zawiera dane o organizacji kancelarii Marszałka, przyznawaniu odznaczeń szlachcie, wyborach sędziów pokoju, służbie szlachty w wojsku, zaopatrzeniu wojska, statystyce gmin i wsi guberni lubelskiej oraz sprawach związanych z organizacją wystaw rolniczych
Repertorium VI, [1847-]1849-1861, sygn. 189-211, akta osobowe marszałków szlachty i urzędników kancelarii
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 211 12773
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/234/0/-/1 Akta tyczące się sporu włościan dóbr Babice, poszyt 1 1850-1853 182
35/234/0/-/2 Akta tyczące się sporu między włościanami dóbr Grochowa w powiecie siedleckim a dziedzicem tych dóbr 1850-1851 67
35/234/0/-/3 Akta tyczące się sporu włościan dóbr Kocka 1851-1852 41
35/234/0/-/4 Akta tyczące się korespondencji ogólnych 1851-1857 153
35/234/0/-/5 Akta tyczące się magazynów zbożowych gromadzkich obecnie już istniejących 1850-1851 33
35/234/0/-/6 Akta tyczące się osad włościańskich w dobrach prywatnych istniejących 1850-1851 183
35/234/0/-/7 Akta tyczące się sporu włościan dóbr Płouszowice 1853 14
35/234/0/-/8 Akta tyczące się sporu włościan probostwa Ryki 1850 10
35/234/0/-/9 Akta tyczące się sporu włościan dóbr Tulniki 1851 16
35/234/0/-/10 Akta tyczące się sporu włościan dóbr Turna 1853 13
35/234/0/-/11 Akta tyczące się zapisu do ksiąg genealogicznych 1850-1861 134
35/234/0/-/12 Akta tyczące się wydawanych świadectw szlacheckiego pochodzenia interesantom za attestem ubóstwa 1852-1861 69
35/234/0/-/13 Akta tyczące się zapisu do ksiąg genealogicznych 1850-1860 543
35/234/0/-/14 Akta tyczące się nadania dyplomatów na szlachectwo dziedzicznych 1850-1859 20
35/234/0/-/15 Akta tyczące się zapisu do ksiąg genealogicznych 1850-1859 105
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

211

211

0

2.10

2.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -