Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Parafii Prawosławnej w Hrubieszowie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1867-1947
- brak danych - 1867 - 1947
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
rosyjski
ukraiński
spis roboczy Yes ZoSIA
Siedziba parafii: Hrubieszów, eparchia chełmsko-warszawska, okręg: hrubieszowski, 1. hrubieszowski
Wezwania: św. Daniela Słupnika, św. Mikołaja, Zaśnięcia Bogurodzicy
Zakres terytorialny: Antonówka, Hrubieszów, Leosin, Lipice, Mieszczany, Michałówka, Pobereżany, Sławęcin, Świerszczów, Tarasówka, Wolica
Status prawny: instytucje wyznaniowe
- brak danych - ZoSIA; baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1867-1869, 1871-1872, nr mikrofilmów: 393391-393395;
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 10 136

Amount of archival material

10

0

0

0.16

0.00

0.00

Amount of non-archival material

- brak danych -

- brak danych -

- brak danych -