Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Józefowa nad Wisłą

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1715-1868
- brak danych - 1715 - 1868
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Józefów miasto prywatne. Prawa miejskie otrzymał w 1687 r. od króla Jana III Sobieskiego z inicjatywy Andrzeja Potockiego, kasztelana krakowskiego. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1870 r. zamienione na osadę.
Status prawny - administracja ogólna - akta miast i administracja miejska.
Księgi wójtowsko-radzieckie, 1715-1774, 2 j.a.
Sumariusz wyroków w spr. karnych, oblaty uniwersałów, konstytucji, 1755-1774, 1 j.a.
Akta remontu z kasy Ekonomicznej miasta Józefowa nad Wisłą z funduszów bożniczych, 1851-1868, 1 j.a.
Inwentarz książkowy w systemie ZoSIA; nr mikrofilmów: 110999-111001
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 4 488

Amount of archival material

4

4

0

0.11

0.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -