Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Antoniego Księżopolskiego w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1934-1939
- brak danych - 1934 - 1939
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Notariusz Antoni Księżopolski prowadził kancelarię notarialną przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie w latach 1934-1939 w oparciu o przepisy prawa o notariacie wprowadzonego rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 27 października 1933 r. (DZ.U. nr 84, poz. 609).
Siedziba kancelarii mieściła się w Lublinie.
Status prawny – instytucja wymiaru sprawiedliwości – notariat.
Notariusz był funkcjonariuszem publicznym mianowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, działającym jako osoba zaufania publicznego, powołanym do spisywania i przyjmowania aktów i kontraktów, którym strony powinny lub chciały nadać formę notarialną, a także uwierzytelniania i poświadczania dokumentów.
Zakres właściwości terytorialnej obejmował miasto Lublin i powiat lubelski.
Księgi aktów notarialnych, 1934-1939, sygn. 1-6
Repertoria, 1934-1939, sygn. 7-11
Skorowidze, 1934-1939, sygn. 12-14
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
35/365/0/-/1 [Księga aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie i jego zastępcy Ludwika Roszkowskiego. nr 11 - 707] 1934 0
35/365/0/-/2 [Księga aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie i jego zastępcy Ludwika Roszkowskiego. nr 15 - 852] 1935 0
35/365/0/-/3 [Księga aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie i jego zastępcy Ludwika Roszkowskiego. Nr 5 - 1186] 1936 0
35/365/0/-/4 [Księga aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie i jego zastępcy Ludwika Roszkowskiego. Nr 11 - 1307] 1937 0
35/365/0/-/5 [Księga aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie i jego zastępcy Ludwika Roszkowskiego. Nr 3 - 1352] 1938 0
35/365/0/-/6 [Księga aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie i jego zastępcy Ludwika Roszkowskiego. Nr 5 - 921] 1939 0
35/365/0/-/7 Repertorium [aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie]. 1934 - Nr 1 - 711; 1935 - Nr 1 - 723 1934-1935 0
35/365/0/-/8 Repertorium [aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie]. !935 - Nr 724 - 874; 1936 - Nr 1 - 844 1935-1936 0
35/365/0/-/9 Repertorium [aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie]. 1936 - Nr 845 - 1186; 1937 - Nr 1 - 1329 1936-1937 0
35/365/0/-/10 Repertorium [aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie]. Nr 1 - 1354 1938 0
35/365/0/-/11 Repertorium [aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie]. Nr 1 - 925 1939 0
35/365/0/-/12 Skorowidz [do aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego w Lublinie] 1934-1936 0
35/365/0/-/13 Skorowidz [do aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza w Lublinie] 1937-1938 0
35/365/0/-/14 Skorowidz [ do aktów notarialnych Antoniego Księżopolskiego notariusza w Lublinie] 1939 0

Amount of archival material

14

14

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -