^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Projekt koni-teatru w Kraśniku, pow. janowski]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 1022
- brak danych -
1929

1929 - 1929
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 1521
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -