^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Projekt budowy domu ludowego [kino-teatru] w Krasnymstawie]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 1248
- brak danych -
1938-1939

1938 - 1939
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 2837
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -