^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Projekt na budowę młyna motorowego A. Dąbrowskiego i T. Pełczyńskiego w os. Firlej, pow. lubartowski]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 1290
- brak danych -
1928

1928 - 1928
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 1365
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -