^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Projekt powiększenia istniejącej fabryki cyrkorii M. Blumenstocka, A. Goldfingera i Sz. Gajzlera w Lublinie]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 1355
- brak danych -
1921

1921 - 1921
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 639
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Miasto Lublin. I- Projekty zakładów przemysłowych. 1- przemysł rolniczo-spożywczy
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -