^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Projekt przebudowy pałacu w Jakubowicach Murowanych, pow. lubelski]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 1667
- brak danych -
1925

1925 - 1925
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 1260
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -