^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Projekt lecznicy dla koni w Kocku, pow. łukowski]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 1779
- brak danych -
1938

1938 - 1938
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 2675
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -