^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Plany młyna motorowego B-ci Auerbach w Białej Podlaskiej]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 292
- brak danych -
1923

1923 - 1923
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 1094
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Młyny
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -