Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Kryłowa

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1616-1807
- brak danych - 1616 - 1807
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Kryłów miasto prywatne. Prawa miejskie otrzymał w 1523 r. Właścicielami Kryłowa byli: Tęczyńscy, Ostrorogowie, Sieniawscy, Radziejowscy, Chrzanowscy i in. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1869 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Księgi wójtowsko-radzieckie, 1616-1806, 6 j.a.
Inwentarz gruntowy m. Kryłowa, 1789, 1 j.a.
Ekstrakty miejskie kryłowskie z lat 1758, 1776, 1795-1796, 1807, 1 j.a.
Inwentarz książkowy w systemie ZoSIA; nr mikrofilmów: 110867-110873
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
2 Księgi 8 1616-1807 1888

Amount of archival material

8

8

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -