Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Modliborzyc

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1641-1809
- brak danych - 1641 - 1809
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Modliborzyce miasto prywatne. Założone przez Stanisława Wieteckiego, chorążego bezkiego. Prawa miejskie otrzymało w 1642 r. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r. oraz reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1869 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Księgi radziecko-wójtowskie, 1641-1809, 3 j.a.
Księga oblat uniwersałów i cyrkularzy, 1788-1799, 1 j.a.
Księga podatkowo-rachunkowa, 1803-1807, 1 j.a.
nr mikrofilmów: 110875-110883
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
2 Księgi 6 1633-1809 2414

Amount of archival material

5

5

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -