Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Opola

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1500-1868
- brak danych - 1500 - 1811
1819 - 1868
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Opole miasto prywatne. Lokowane między 1368 a 1419 r., w 1450 r. relokowane na prawie niemieckim. Właścicielami Opola byli: Słupeccy, Tarłowie, Lubomirscy. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r., reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r., zaś w 1866 r. weszły w życie postanowienia Komitetu Urządzającego dla Królestwa Polskiego na wzór miast rosyjskich. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1870 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Dokument, XVIII w., 1 j.a.
Księgi wieczyste radzieckie i wójtowsko-ławnicze, 1500-1811, 4 j.a.
Księgi radzieckie zapisów czasowych, 1544-1658, 2 j.a.
Księgi radzieckie i wójtowsko-ławnicze, 1668-1810, 5 j.a.
Akta Magistratu miasta Opola, 1819-1868, 1 j.a.
nr mikrofilmów ksiąg: 111132-111142

Amount of archival material

13

13

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -