Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Okręgu Lubelskiego

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1920-]1939-1944 [1945]
Amt des Distrikts Lublin 1920 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 98 j.a.
inwentarz książkowy Yes 1864 j.a.
spis roboczy Yes 51 j.a.
Z ziem polskich, które nie zostały wcielone do Rzeszy Niemieckiej utworzono Generalne Gubernatorstwo (na mocy dekretu o administracji okupowanych obszarów polskich z dnia 12 X 1939 r.). Wojskowa okupacja i zarząd cywilny zostały zastąpione przez sieć administracji cywilnej. Na jej czele stał generalny gubernator. Generalna Gubernia dzieliła się na 4 dystrykty: lubelski, krakowski, radomski i warszawski. Szef dystryktu, zwany od 25 IX 1941 r. gubernatorem dystryktu, podlegał generalnemu gubernatorowi, realizując jego politykę i sprawując niemal nieograniczoną władzę zwierzchnią w swoim okręgu. Organem wykonawczym gubernatora był Urząd Okręgu. Kres działalności okupacyjnych władz hitlerowskich miał miejsce w lipcu 1944 r.
Siedziba gubernatora i urzędu Okręgu mieściła się w Lublinie.
Status prawny – okupacyjna administracja ogólna – władze gubernialne.
Urząd dzielił się na wydziały, podwydziały, referaty i inne jednostki organizacyjne zajmujące się poszczególnymi dziedzinami administracji. Zasięg terytorialny dystryktu lubelskiego obejmował przedwojenne województwo poszerzone o gminy z powiatów: łańcuckiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, tarnobrzeskiego, niżańskiego, rawskiego, sokalskiego i garwolińskiego.
Szef Urzędu 1939-1944, 5 j.a.
Urząd Kontroli Cen 1941-1944, 5 j.a.
Urząd Personalny 1939-1944, 49 j.a.
Urząd Archiwalny 1940-1944, 411 j.a.
Wydział Spraw Wewnętrznych 1939-1944, 300 j.a.
Wydział Zdrowia 1939-1943, 2 j.a.
Wydział Finansów 1939-1944, 51 j.a.
Wydział Sprawiedliwości 1940-1944, 46 j.a.
Wydział Gospodarki 1940-1944, 11 j.a.
Wydział Wyżywienia i Rolnictwa 1939-1944, 541 j.a.
Wydział Leśnictwa 1940-1944, 20 j.a.
Wydział Pracy 1939-1944, 190 j.a.
Wydział Propagandy 1039-1944, 3 j.a.
Wydział Oświaty i Nauki 1941-1944, 6 j.a.
Wydział Budownictwa 1939-1944,13 j.a.
Plany 1939-1944, 225 j.a.
- brak danych -

Amount of archival material

2013

1864

0

15.18

14.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.