Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1939-1944
Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin 1939 - 1944
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes 20 j.a.
spis roboczy Yes 17 j.a.
Funkcja Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Lublinie (Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdiensts) została utworzona pod koniec 1939 r. wraz z organizacją niemieckiego aparatu policyjnego na terenie miasta i dystryktu. Funkcję tę w okresie okupacji pełnili: SS-Sturmbannführer dr Alfred Haselberg (15 listopada 1939-25 grudnia 1939), SS-Hauptsturmführer Huth (grudzień 1939), SS-Sturmbannführer Walter Huppenkoten (grudzień 1939-czerwiec 1940), SS-Sturmbannführer Johannes Müller (czerwiec 1940-grudzień 1943), SS-Sturmbannführer dr Karl Pütz (do lipca 1944). Zastępcą komendanta i jednocześnie szefem Wydziału IV był od stycznia 1942 r. do lipca 1944 r. SS-Sturmbannführer Walter Liska. Komendant podlegał rozkazom dowódcy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie (Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdiensts) i za jego pośrednictwem Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy (Reichssicherheitshauptamt, w skrócie RSHA), na szczeblu lokalnym zaś Dowódcy SS i Policji dystryktu lubelskiego. Organizacyjnie urząd ten dzielił się na (stan na 1940 r.): Referat I (administracja), referat II (Służba Bezpieczeństwa), Referat IIIA (polityka wewnętrzna), Referat IIIB (polityka wewnętrzna), Referat IIIC (wywiad), Referat IV (Dyrekcja Kryminalna), zaś w okresie późniejszym (lata 1943-1944): Wydział I/II (administracja i prawo), Wydział III (Służba Bezpieczeństwa, kierownik SS-Sturmbannführer Biegelmeyer), Wydział IV (Geheime Staatspolizei, czyli Gestapo), Wydział V (Kriminalpolizei). Podlegały mu placówki zamiejscowe (Aussendienststellen) i komórki Policji Kryminalnej (Kriminalkommisariaten) w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Kraśniku, Lublinie, Puławach, Radzyniu, Tomaszowie, Włodawie i Zamościu, posterunki graniczne (Grenzpolizeiposten), jak również szereg więzień i aresztów na terenie miasta i dystryktu oraz sąd doraźny (Standgericht). Zadaniami Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa były: obserwacja i zwalczanie organizacji konspiracyjnych, sprawy narodowościowe, wyznaniowe, badanie nastrojów ludności oraz własnego aparatu na podległym obszarze. Komendantura przestała istnieć w wyniku wyzwolenia Lublina przez Armię Czerwoną w dniach 21-25 lipca 1944 r. i opuszczenia miasta przez Niemców. Karta A:
Wykaz stanowisk i zakres działania grupy A Komendy Sipo i SD, 1944, 1 j.a.
Wykaz funkcjonariuszy ukraińskiej policji kryminalnej przy Komendzie Sipo i SD w Lublinie, b.d., 1 j.a.
Spis inwentarza, korespondencja dot. sprzętu, 1939-1944, 3 j.a.
Rachunki administracji Kasyna Sipo i SD w Lublinie i w Kazimierzu, 1942-1944, 11 j.a.
Rozkazy Dyrekcji Policji Kryminalnej, 1941-1943, 1 j.a.
Obwieszczenia, 1943-1944, 1 j.a.
Dziennik podawczy Referatu IV A-1e, 1941-1944, 1 j.a.
Biuletyn Wydziału IV Komendanta Sipo i SD Dystryktu Warszawskiego, 1942, 1 j.a.

Karta B: spis roboczy - sygn. 21 - 37 (17 j.a.)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 37 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/511/0/-/16 Bekanntmachungen b.d. 0
35/511/0/-/17 [Rozkazy Dyrekcji Policji Kryminalnej w Lublinie] 1941 - 1943 0
35/511/0/-/18 [Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und das SD für des Distrikt Lublin Auβendienststelle Kazimierz - Kasinoverwaltung] - [Belege] 1942 - 1944 0
35/511/0/-/19 [Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin - Dienststelle IV A 1 e ] [Tagebuch] 1941 - 1944 0
35/511/0/-/20 ["Wiadomości" : Meldeblatt der Abteilung IV (Kripo) des Kommandeurs der Sicherheitspolzei und des SD für den Distrikt Warschau] 1942 0
35/511/0/-/21 ["Wiadomości" : Meldeblatt der Abteilung IV (Kripo) des Kommandeurs der Sicherheitspolzei und des SD für den Distrikt Warschau] 1942 0
35/511/0/-/22 [Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Chełmie - Dzienniki inwigilacyjne] 1941 - 1944 0
35/511/0/-/23 [Komenda Powiatowa Polcji Polskiej w Janowie Lub. - Dzienniki inwilacyjne] 1941 0
35/511/0/-/24 [Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Lublinie - Dzienniki inwigilacyne] 1940 - 1942 0
35/511/0/-/25 [Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Puławach - Dzienniki inwigilacyne] 1940 - 1942 0
35/511/0/-/26 [Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Radzyniu Podlaskim - Dzienniki inwigilacyjne] 1940 - 1942 0
35/511/0/-/27 [Dyrekcja Policji Kryminalnej w Lublinie] - Zarządzenia i instukcje pol. [skiego] oficera łącznikowego 1941 0
35/511/0/-/28 [Dyrekcja Policji Kryminalnej w Lublinie - Korespondencja, zarządzenia, pisma okólne, rozkazy i inne] 1940 - 1944 0
35/511/0/-/29 [Dyrekcja Policji Kryminalnej w Lublinie - Protokóły przesłuchań, rewizji i sekwestracji, doniesienia o zaginionych] 1942 - 1943 0
35/511/0/-/30 [Dyrekcja Policji Kryminalnej w Lublinie - listy imienne prostytutek w Lublinie] 1940 - 1942 0
1 2 3

Amount of archival material

37

20

0

0.31

0.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.