Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Turobina

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1574-1819
- brak danych - 1574 - 1775
1777 - 1819
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Turobin miasto prywatne. Lokowane w 1420 r. Właścicielami Turobina byli: Gorajscy, Świdwowie, Górkowie, Zamoyscy. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Ze względu na fakt, że było to miasto prywatne decydujący głos w sprawach ustawodawczo-administracyjnych należał do właściciela miasta, który rządził przy pomocy władz miejskich. Czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z 7 ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. W okresie Królestwa Polskiego organizację władz miejskich określały postanowienia namiestnika z 3 II 1816 r., reskrypt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 11 III 1818 r. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1869 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Księgi wójtowsko-ławnicze, 1574-1775, 7 j.a.
Księgi wójtowsko-radzieckie, 1777-1797, 3 j.a.
Księgi radzieckie, 1678-1728, 2 j.a.
Księga Magistratu Miasta Turobina, 1798-1819, 1 j.a.
nr mikrofilmów: 110910-110922; akta sądów miejskich z XVII-XVIII w. są w Bibliotece Łopacińskiego w Lublinie, nr 549
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
2 Księgi 13 1574-1819 1319

Amount of archival material

13

13

0

1.02

1.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -