Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Tyszowiec

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1605-1814
- brak danych - 1605 - 1814
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes wykonany po skontrum
Tyszowce miasto królewskie. Prawa miejskie otrzymało przed 1419 r., relokowane na prawie niemieckim w 1453 r. Ustrój miasta opierał się na prawie magdeburskim. Władzę w mieście początkowo sprawował wójt dziedziczny w imieniu właściciela czyli króla. Od XVI w. czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców należało do głównych obowiązków rady miejskiej. Na czele 4-osobowej rady stał burmistrz. Rajców, z których każdy przed jeden kwartał pełnił urząd burmistrza, wybierano na okres jednego roku. Funkcje sądownicze sprawował wójt wraz z ławnikami. Ławnicy wybierani byli na roczną kadencję. Władze miejskie wybierano na podstawie przepisów prawa niemieckiego jeszcze w okresie Księstwa Warszawskiego. Postanowieniem Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w 1869 r. zamienione na osadę.
Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska.
Księgi wpisów wieczystych i czasowych, spornych, 1605-1788, 7 j.a.
Księgi intabulacji Magistratu miasta Tyszowce, 1788-1814, 13 j.a.
Indeksy i sumariusze do ksiąg, 1788-1812, 1 j.a.
Protokóły exhibitów, 1794-1805, 12 j.a.
Protokóły sądowe Magistratu, 1806-1807, 2 j.a.
Rezolucje Magisatratu, 1794-1801, 3 j.a.
Protokóły sesjonalne Magistratu, 1802-1805, 4 j.a.
Dziennik depozytowy kasy, 1800-1809, 1 j.a.
nr mikrofilmów: 110923-110965

Amount of archival material

43

43

0

1.20

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -