Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta sądów dominialnych woj. lubelskiego - zbiór szczątków zespołów

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1778-1816
- brak danych - 1778 - 1816
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na terenach zajętych przez Austrię wskutek rozbiorów Polski sprawy sądowe w dawnych królewszczyznach, dobrach duchownych i niektórych dobrach szlacheckich na podstawie patentów cesarskich powierzono dziedzicom. Od 1781 r. każde dominium liczące ponad 100 mieszkańców miało obowiązek powołania i opłacania sędziego – justycjariusza, który znał prawo krajowe i był przeegzaminowany przez Sąd Apelacyjny. W okresie Księstwa Warszawskiego zaczęto stopniowo odchodzić od sądownictwa stanowego wprowadzając powszechne sądy pokoju. Ostatecznie sądy dominialne przestały funkcjonować już w Królestwie Polskim (po 1815 r.).
Kancelarie justycjariuszy znajdowały się zazwyczaj w ośrodkach zarządzania dominiów; wyjątkowo tylko kancelaria justycjariusza wąwolnickiego – w Nałęczowie.
Status prawny – instytucje ochrony prawa i sprawiedliwości – sądy i trybunały.
Sądy dominialne załatwiały sprawy karne i cywilne. Justycjariuszom podlegali wszyscy poddani w ramach dóbr jednego właściciela oraz mieszkańcy miast bez. Tzw. uregulowanych magistratów, tj. bez zorganizowane4go sądownictwa.
1. Jurysdykcja dominialna Bełżyc, 1782-1809, 1 j.a.; 0,02 mb
2. Jurysdykcja dominialna Czemiernik, 1798-1809, 1 j.a.; 0,02 mb
3. Jurysdykcja dominialna Gołębia, 1802-1810, 2 j.a.; 0,02 mb
4. Jurysdykcja dominialna Józefowa i Opola, 1798-1810, 36 j.a.; 0,50 mb
5. Jurysdykcja dominialna Końskowoli i Puław, 1783-1811, 31 j.a.; 0,60 mb
6. Jurysdykcja dominialna Kraśnika, 1797-1810, 7 j.a.; 0,14 mb
7. Jurysdykcja dominialna Kurowa, Klementowic i Michowa, 1798-1810, 33 j.a.; 0,34 mb
8. Jurysdykcja dominialna Łabuń, 1800, 1 j.a.; 0,005 mb
9. Jurysdykcja dominialna Łaszczowa, 1790-1816, 1 j.a.; 0,01 mb
10. Jurysdykcja dominialna Łęcznej, 1802-1810, 6 j.a.; 0,03 mb
11. Jurysdykcja dominialna Modliborzyc, 1778-1811, 4 j.a.; 0,07 mb
12. Jurysdykcja dominialna Pokrówki, 1804-1807, 1 j.a.; 0,005 mb
13. Jurysdykcja dominialna Sawina, 1807-1809, 1 j.a.; 0,005 mb
14. Jurysdykcja dominialna Skierbieszowa, 1782-1808, 3 j.a.; 0,06 mb
15. Jurysdykcja dominialna Wąwolnicy, 1801-1809, 2 j.a.; 0,01 mb
16. Jurysdykcja dominialna Biłgoraja, 1807, 1 j.a.; 0,005 mb
17. Jurysdykcja dominialna Stawu, 1802, 1809, 1 j.a.; 0,005 mb
18. Jurysdykcja dominialna Wojsławic, 1800, 1 j.a.0,005 mb
księgi wydzielono z zespołów akt miast; inwentarz książkowy w systemie ZoSIA
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0

Amount of archival material

133

133

0

1.85

1.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -