^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Odpisy metryk: urodzenia Edmunda Faustyna Biernackiego (1867, Opoczno), jego małż. z Kazimierą Katarzyną Rudowską (1890, Warszawa, par. Św. Trójcy), ur. ich córki Anny (1892, Warszawa, par. Wszystkich Św.), zgonu Edmunda (1912, Lwów, par. św. Andrzeja)]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1912-1912

1912 - 1912
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 6
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
Także zaświadczenie, że Kazimiera Biernacka wdowa po Edmundzie, "żyła z ś.p. mężem swoim w wspólności małżeńskiej aż do śmierci tegoż", 1912 r.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -