Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Browar Parowy "Jeleń" w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - 1924-1949
- brak danych - 1924 - 1949
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - drobny przemysł polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes sporządzony w bazie danych IZA 4.0
Browar Parowy „Jeleń” został założony w 1913 r. przez Abramskiego. Od 1924 do 1939 r. stanowił własność Hersza Jojny Zylbera, jednego z bardziej znanych ówcześnie lubelskich Żydów, radnego miejskiego, wieloletniego przewodniczącego Rady Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Lublinie. W 1939 r. browar został objęty niemieckim zarządem komisarycznym i do 1944 r. działał pod nazwą Brauerei und Limonadenfabrik „Zum Hirsch“. Po wojnie w latach 1944-1946 prowadzony był przez spadkobiercę H. J. Zylbera, Cadoka Zylbera (vel Stefana Jankowskiego). Od 1946 do 1948 znajdował się pod zarządem państwowym Dyrekcji Przemysłu Miejscowego w Lublinie, nosząc nazwę Pod Zarządem Państwowym Browar Parowy i Wytwórnia Wód Gazowych „Jeleń”. Do browaru należały wówczas także rozlewnie piwa w Bychawie, Łęcznej i Białej Podlaskiej. Na podstawie orzeczenia Nr 26 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lutego 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa (M.P. z 1948 r. Nr 44, poz. 226) w 1949 r. został przejęty na własność państwa.
Browar mieścił się w Lublinie przy ul. Bychawskiej 106 (obecnie Kunickiego). Był przedsiębiorstwem prywatnym z sektora przemysłu spożywczego, wytwarzającym piwo, słód i napoje gazowane.
Akta władz, 1939-1948, 11 j.a. (sygn. 1-11): materiały dotyczące rejestracji browaru, ankiety przemysłowe, sprawozdania, protokoły lustracji, materiały w sprawie uruchomienia rozlewni piwa poza Lublinem.
Akta dotyczące produkcji, 1938-1948, 8 j.a. (sygn. 12-19): księgi warek, badania techniczne wyposażenia
Akta dotyczące zaopatrzenia i zbytu, 1944-1947, 1 j.a. (sygn. 20): korespondencja w sprawach zaopatrzenia w surowce, opał, materiały pomocnicze, artykuły techniczne.
Akta finansowo-księgowe, 1930-1948, 35 j.a. (sygn. 21-55): dzienniki operacji finansowych, księgi podatkowe, bilanse, inwentarze majątku, protokoły kontroli, sprawy pożyczek i kredytów.
Akta administracyjno-gospodarcze, 1924-1949, 11 j.a. (sygn. 56-65, 67): wyposażenie, spisy pracowników, umowy zbiorowe pracy, sprawy sądowe z pracownikami, listy płacy, zaświadczenia dotyczące stażu pracy.
Akta rady zakładowej, 1946-1948, 1 j.a. (sygn. 66).
- brak danych -

Amount of archival material

67

67

0

0.82

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.