Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych w Lublinie im. Rewolucji 1905 r.

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1945-1946]1947-1973[1974]
- brak danych - 1945 - 1974
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł ciężki polski
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych w Lublinie im. Rewolucji 1905 r.Łódzkie Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Rolniczych - Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych w Lublinie, Przedsiębiorstwo Państwowe powstało w wyniku upaństwowienia orzeczeniem nr 9 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1947 r. Lubelskiej Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych "Plon" w Lublinie - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółki Akcyjnej Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych M. Wolski i Ska - Lublin (Monitor Polski nr 96, poz. 623, 1947). Zarządzeniem Ministra przemysłu i Handlu z 15 września 1948 r. powołana została Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych - przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione (Monitor Polski nr A-84, poz. 887, 1948). W 1955 r. zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 maja zmieniono nazwę zakładu na: Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych im. Rewolucji 1905 r. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie od 1 stycznia 1973 r. do LFMR zostały włączone 3 jednostki produkcyjne Wojewódzkich Zakładów Usługowo -Wytwórczych Przemysłu Terenowego "Chezamet" w Chełmie oraz fabryka "Lechia" funkcjonująca dotąd w ramach Lubelskich Zakładów Sprzętu Rolniczego Przemysłu Terenowego. Powstałe w ten sposób przedsiębiorstwo wielozakładowe otrzymało nazwę "Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych im. Rewolucji 1905 r. w Lublinie. Z dniem 1 lipca 1973 r. do LFMR włączono Rzucowskie Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego w Rzucowie (połączone od 1 stycznia 1973 ze Świętokrzyską Fabryką Maszyn Rolniczych w Kunowie). Po tych przekształceniach LFMR skupiał cztery zakłady: w Rzucowie, Kunowie, Sprzętu Rolniczego w Lublinie i Urządzeń Rolniczych w Chełmie. Z dniem 1 stycznia 1974 r. "Agromet" Fabrykę Maszyn Rolniczych im. Rewolucji 1905 r. w Lublinie przekształcono w wielozakładowy kombinat o nazwie "Agromet" Kombinat Maszyn do Zbioru Słomy i Siana z siedzibą w Lublinie.Zasięg terytorialny Fabryki zmieniał się. W latach 1947-1972 obejmował teren miasta Lublina, od 1973 r. w skład przedsiębiorstwa wchodziły zakłady znajdujące się w Lublinie, Łęcznej, Minkowicach, Świdniku i Chełmie w województwie lubelskim oraz Kunowie i Rzucowie w województwie kieleckim.Siedziba LFMR mieściła się w Lublinie.Status: instytucja gospodarcza, przemysł ciężki. Zajmowała się produkcją maszyn i narzędzi rolniczych oraz części zamiennych. Początkowo były to mniejsze maszyny rolnicze (młockarnie, kieraty, wialnie, młynki do czyszczenia zboża, sieczkarnie, bukowniki), w późniejszym okresie duże maszyny, zwłaszcza żniwne (prasy wysokiego zgniotu, młocarnie, przetrząsaczo-zgrabiarki, wały przegubowo-teleskopowe, itp.). Utworzony w 1972 r. Zakład Doświadczalny Wałów Przegubowych i Sprzęgieł przeciążeniowych prowadził prace badzawczo-rozwojowe i normalizacyjne związane z rozwojem produkcji. 1.Organizacja, organy kolegialne 1947-1973, sygn. 1-103 (103 ja)2. Plany, sprawozdania, analizy, bilanse 1947-1973 [1974], sygn. 104-335, 484 (233 ja.)3. Archiwum zakładowe 1966-1973, sygn. 336-340 (5 ja.) 4. Normowanie 1959-1961, sygn. 341-348 (8 ja.) 5. Kontrole 1948-1973, sygn. 349-373 (25 ja.)6.Kadry, szkolenia 1956-1973, sygn. 374-385 (12 ja.) 7. Inwestycje, produkcja, sprzedaż 1948-1973 sygn. 386-434 (49 ja.) 8. Dokumentacja historyczna Fabryki, popularyzacja [1945] 1949-1973, sygn. 435-464 (30 ja.) 9. Rada Zakładowa Związku Zawodowego Metalowców 1947-1973, sygn. 465-474 (10 ja.) 10. Komitet Zakładowy PZPR 1955, 1968-1973, sygn. 475-483 (9 ja.) - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/822/0/1.1/1 Protokół przejęcia na własność Państwa - Przedsiębiorstwa Firmy "Spółka Akcyjna Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych M. Wolski i S-ka" w Lublinie 1947, 1951 0
35/822/0/1.1/2 Protokół przejęcia na własność Państwa - Przedsiębiorstwa Firmy Lubelska Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych "Plon" w Lublinie 1947 0
35/822/0/1.1/3 Rejestr Przedsiębiorstwa 1954-1955 0
35/822/0/1.1/4 Metryka Zakładu. Charakterystyka zakładu. Raport Techniczny Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 1948-1949 0
35/822/0/1.1/5 Protokół Walnego Zgromadzenia Organizacyjnego [i inne dokumenty związane z działalnością] Spółdzielni Robotniczej Zamkniętej Pracowników Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie 1947-1948, b.d. 0
35/822/0/1.1/6 Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego w sprawie zmiany nazwy Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych [dostosowane organizacji LFMR do dekretu o przedsiębiorstwach państwowych z 26.10.1950 r.] 1951 0
35/822/0/1.1/7 Schemat organizacyjny i protokół zdawczo-odbiorczy zakładu przy zmianie na stanowisku Dyrektora 1953 0
35/822/0/1.1/8 Schematy organizacyjne Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych na lata 1959-1965 1960, 1961-1964 0
35/822/0/1.1/9 Schematy struktury organizacyjnej Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie na lata 1965, 1967, 1972 1967, 1971,b.d. 0
35/822/0/1.1/10 Schemat struktury organizacyjnej "Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych w Lublinie na rok 1973 b.d 0
35/822/0/1.1/11 Książka służb pionu Dyrektora Naczelnego 1959 0
35/822/0/1.1/12 Księga służb 1959 0
35/822/0/1.1/13 Księga służb na 1972 r. 1971 0
35/822/0/1.1/14 Księga służb pionu Dyrektora Ekonomicznego 1959 0
35/822/0/1.1/15 Wniosek o powołanie Zakładu Doświadczalnego Wałów Przegubowych i Sprzęgieł Przeciążeniowych przy Lubelskiej Fabryce Maszyn Rolniczych 1972 0
1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18 ... 30 31 32 33

Amount of archival material

484

484

0

5.97

5.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.