Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Żydowska w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1918-1938]1939-1942
Judenrat in Lublin 1918 - 1942
- brak danych - tak
administracja ogólna - samorząd narodowościowy polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. o utworzeniu rad żydowskich (Dz. Rozp. GG, s. 72) na przełomie 1939/1940 r. powołano w Lublinie i we wszystkich gminach na terenie dystryktu rady żydowskie. W Lublinie, jako gminie powyżej 10 tys. mieszkańców, rada składał się z 24 członków. Skład osobowy rady oraz jego zmiany były zatwierdzane przez policję i służbę bezpieczeństwa. W dniu 24 stycznia 1940 r. władze okupacyjne zatwierdziły listę kandydatów na 24 radnych Rady Żydowskiej w Lublinie. W dniu 31 marca 1942 r. władze okupacyjne ograniczyły liczbę członków Rady do 12 osób. Rada dzieliła się na wydziały i komitety. W kwietniu 1942 r. wszyscy mieszkańcy lubelskiego getta łącznie z Radą Żydowską zostali przeniesieni do getta na Majdanie Tatarskim, które okupanci zlikwidowali w dniu 9 listopada 1942 r. a jego mieszkańców wraz z urzędnikami Rady deportowali do obozu koncentracyjnego na Majdanku.
Siedzibą Rady Żydowskiej w Lublinie było miasto Lublin.
Status prawny: administracja ogólna - samorząd narodowościowy.
Podstawowym obowiązkiem Rady Żydowskiej w Lublinie była realizacja rozkazu z dnia 20 stycznia 1940 r. w sprawie rejestracji i stawiennictwa Żydów do prac przymusowych zarówno na terenie Lublina, jak i do obozów pracy w dystrykcie.
Zakres terytorialny działania Rady obejmował miasto Lublin.
1. Prezydium Rady, kancelaria, sprawy osobowe, [1918]1939-1942, 44 j.a.
2. Sprawy pracy obowiązkowej i świadczeń na rzecz okupanta, 1939-1942, 19 j.a.
3. Sprawy finansowo-gospodarcze, [1935, 1937] 1939-1942, 72 j.a.
4. Sprawy zdrowia i opieki społecznej, [1934]1939-1942, 13 j.a.
5. Żydowska Samopomoc Społeczna, 1940-1942, 7 j.a.
6. Ruch ludności, sprawy porządkowe, [1938]1939-1942, 37 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/891/0/1/38 [Dr Marek Alten- akta osobowe] [1918] 1939-1942 0
35/891/0/4/129 [Statut szpitala, wykazy personalne szpitala ogólnego i epidemicznego, należności za leczenie] [1934] 1940-1942 0
35/891/0/3/76 [Czynsz z domów należących do Gminy Żydowskiej w Lublinie] [1935] 1939-1941 0
35/891/0/3/95 [Księga kontowa- analityczna] [1937] 1939-1942 0
35/891/0/6/171 [Korespondencja z zagranicznymi radami i instytucjami żydowskimi] [1938] 1939-1942 0
35/891/0/1/10 [Zbiór wydanych ogłoszeń] T. 1 1939-1940 0
35/891/0/1/8 Sprawozdanie z działalności Rady za okres od 1 września 1939 r. do 1 września 1940 r. 1939-1940 0
35/891/0/1/7 [Materiały do rocznego sprawozdania Rady Żydowskiej] za okres od 1 września 1939 r. do 1 września 1940 r. 1939-1940 0
35/891/0/3/72 [Zbiórka ofiar w gotówce i w naturze] 1939-1941 10
35/891/0/3/96 [Księga kontowa- analityczna] 1939-1941 0
35/891/0/6/160 [Wydział Meldunkowo-Informacyjny - korespondencja w sprawie poszukiwania różnych osób] 1939-1942 0
35/891/0/2/40 [Arbeitsamt (Judeneinsatstelle) - sprawozdania, wykazy osób zatrudnionych w urzędach i instytucjach, spisy Żydów zostających bez pracy i in.] 1939-1942 0
35/891/0/2/43 [Wydział Obozu Miejscowego- (obóz pracy przy ul. Lipowej 7 w Lublinie) sprawy finansowe, wykazy sprowadzonych i zwolnionych z obozu, zatrudnionych tam rzemieślników i in.] 1939-1942 0
35/891/0/3/66 Sprawozdania, projekt budżetu Rady [1 I - 30 VI 1940 r.], spłata należności Bankowi Gospodarstwa Krajowego, regulaminy wpłat szpitalnych i gminnych, wykazy zalegających z opłatą gminną, ściąganie należności 1939-1942 0
35/891/0/3/58 [Sprawozdanie (1939-1940), rozliczenia finansowe] 1939-1942 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

192

192

0

2.30

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.