Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Żydowska w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1918-1938]1939-1942
Judenrat in Lublin 1918 - 1942
- brak danych - tak
administracja ogólna - samorząd narodowościowy polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. o utworzeniu rad żydowskich (Dz. Rozp. GG, s. 72) na przełomie 1939/1940 r. powołano w Lublinie i we wszystkich gminach na terenie dystryktu rady żydowskie. W Lublinie, jako gminie powyżej 10 tys. mieszkańców, rada składał się z 24 członków. Skład osobowy rady oraz jego zmiany były zatwierdzane przez policję i służbę bezpieczeństwa. W dniu 24 stycznia 1940 r. władze okupacyjne zatwierdziły listę kandydatów na 24 radnych Rady Żydowskiej w Lublinie. W dniu 31 marca 1942 r. władze okupacyjne ograniczyły liczbę członków Rady do 12 osób. Rada dzieliła się na wydziały i komitety. W kwietniu 1942 r. wszyscy mieszkańcy lubelskiego getta łącznie z Radą Żydowską zostali przeniesieni do getta na Majdanie Tatarskim, które okupanci zlikwidowali w dniu 9 listopada 1942 r. a jego mieszkańców wraz z urzędnikami Rady deportowali do obozu koncentracyjnego na Majdanku.
Siedzibą Rady Żydowskiej w Lublinie było miasto Lublin.
Status prawny: administracja ogólna - samorząd narodowościowy.
Podstawowym obowiązkiem Rady Żydowskiej w Lublinie była realizacja rozkazu z dnia 20 stycznia 1940 r. w sprawie rejestracji i stawiennictwa Żydów do prac przymusowych zarówno na terenie Lublina, jak i do obozów pracy w dystrykcie.
Zakres terytorialny działania Rady obejmował miasto Lublin.
1. Prezydium Rady, kancelaria, sprawy osobowe, [1918]1939-1942, 44 j.a.
2. Sprawy pracy obowiązkowej i świadczeń na rzecz okupanta, 1939-1942, 19 j.a.
3. Sprawy finansowo-gospodarcze, [1935, 1937] 1939-1942, 72 j.a.
4. Sprawy zdrowia i opieki społecznej, [1934]1939-1942, 13 j.a.
5. Żydowska Samopomoc Społeczna, 1940-1942, 7 j.a.
6. Ruch ludności, sprawy porządkowe, [1938]1939-1942, 37 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/891/0/2/52 [Wydział Pocztowy - zarządzenia, sprawozdania, korespondencja z Prezydium Rady] 1940-1942 0
35/891/0/2/51 [Korespondencja z obozem koncentracyjnym Neuengamme koło Hamburga] 1941 0
35/891/0/2/50 [Likwidacja Komisji dla Zamiany Pracujących w Obozach Zamiejscowych - sprawozdanie, protokół] 1940 0
35/891/0/2/49 [Wykaz osób wysłanych na przymusowe roboty do Chełma. Podania o zasiłek dla tych osób] 1940 0
35/891/0/2/48 [Wykazy osób zmarłych w obozach pracy. Zawiadomienia o ich śmierci (głównie Bełżec i okolice)] 1940-1942 0
35/891/0/2/47 Sprawozdanie z działalności Centralnej Rady Obozowej w Bełżcu sporządzone przez L. Zylberajcha, kierownika Rady 1940 0
35/891/0/2/46 [Wydział Obozów Zamiejscowych - obozy pracy w Bełżcu, Tyszowcach i in. Miejscowościach - wyjazdy do tych obozów, zwolnienia z obozów, sprawy organizacyjne i finansowe] 1940-1941 0
35/891/0/2/45 [Obóz żydowski w Lublinie- Probostwo 6- sprawy finansowe] 1941-1942 0
35/891/0/2/44 [Obozy żydowskie przy ul. Browarnej nr 2 i na Rurach Jezuickich w Lublinie- projekt regulaminu, sprawy finansowe, wykaz osób] 1941 0
35/891/0/2/43 [Wydział Obozu Miejscowego- (obóz pracy przy ul. Lipowej 7 w Lublinie) sprawy finansowe, wykazy sprowadzonych i zwolnionych z obozu, zatrudnionych tam rzemieślników i in.] 1939-1942 0
35/891/0/2/42 [Wydział Pracy Przymusowej Kobiet- sprawozdanie, sprawy finansowe] 1940-1941 0
35/891/0/2/41 [Wydział Pracy Przymusowej Mężczyzn - sprawozdanie, sprawy finansowe] 1940-1942 0
35/891/0/2/40 [Arbeitsamt (Judeneinsatstelle) - sprawozdania, wykazy osób zatrudnionych w urzędach i instytucjach, spisy Żydów zostających bez pracy i in.] 1939-1942 0
35/891/0/1/189 [Wzory różnych blankietów urzędowych - dublety] b.d. 0
35/891/0/1/188 [Ogłoszenia dotyczące: m. in. realizacji obowiązku pracy przymusowej, utworzenia getta w Lublinie, sprawie rozesłania sprawozdania z działalności Rady [1939-1940], pomocy prawnej itp. - dublety] 1940-1942 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

192

192

0

2.30

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.