Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Żydowska w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1918-1938]1939-1942
Judenrat in Lublin 1918 - 1942
- brak danych - tak
administracja ogólna - samorząd narodowościowy polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. o utworzeniu rad żydowskich (Dz. Rozp. GG, s. 72) na przełomie 1939/1940 r. powołano w Lublinie i we wszystkich gminach na terenie dystryktu rady żydowskie. W Lublinie, jako gminie powyżej 10 tys. mieszkańców, rada składał się z 24 członków. Skład osobowy rady oraz jego zmiany były zatwierdzane przez policję i służbę bezpieczeństwa. W dniu 24 stycznia 1940 r. władze okupacyjne zatwierdziły listę kandydatów na 24 radnych Rady Żydowskiej w Lublinie. W dniu 31 marca 1942 r. władze okupacyjne ograniczyły liczbę członków Rady do 12 osób. Rada dzieliła się na wydziały i komitety. W kwietniu 1942 r. wszyscy mieszkańcy lubelskiego getta łącznie z Radą Żydowską zostali przeniesieni do getta na Majdanie Tatarskim, które okupanci zlikwidowali w dniu 9 listopada 1942 r. a jego mieszkańców wraz z urzędnikami Rady deportowali do obozu koncentracyjnego na Majdanku.
Siedzibą Rady Żydowskiej w Lublinie było miasto Lublin.
Status prawny: administracja ogólna - samorząd narodowościowy.
Podstawowym obowiązkiem Rady Żydowskiej w Lublinie była realizacja rozkazu z dnia 20 stycznia 1940 r. w sprawie rejestracji i stawiennictwa Żydów do prac przymusowych zarówno na terenie Lublina, jak i do obozów pracy w dystrykcie.
Zakres terytorialny działania Rady obejmował miasto Lublin.
1. Prezydium Rady, kancelaria, sprawy osobowe, [1918]1939-1942, 44 j.a.
2. Sprawy pracy obowiązkowej i świadczeń na rzecz okupanta, 1939-1942, 19 j.a.
3. Sprawy finansowo-gospodarcze, [1935, 1937] 1939-1942, 72 j.a.
4. Sprawy zdrowia i opieki społecznej, [1934]1939-1942, 13 j.a.
5. Żydowska Samopomoc Społeczna, 1940-1942, 7 j.a.
6. Ruch ludności, sprawy porządkowe, [1938]1939-1942, 37 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/891/0/1/27 [Korespondencja z Zarządem Miejskim w Lublinie w sprawie przydzielenia środków dezynfekcyjnych, żywnościowych, powiększenia ilości punktów rozdzielczych i in.] 1939-1942 114
35/891/0/1/26 [Korespondencja z policją bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei) oraz z dowódcą SS i samoobrony (Der SS-und Selbstschutzführer) w sprawach lokalowych, obozowych i innych] 1940-1942 92
35/891/0/1/25 [Korespondencja z dyrekcją policji [Polizeidirektion] w Lublinie w sprawach dot. dorożek, pobytu Żydów w szpitalu, przepustek i in.] 1941-1942 114
35/891/0/1/24 [Korespondencja ze Starostwem Grodzkim, szefem dystryktu lubelskiego i innymi urzędami w sprawach dotyczących: produktów żywnościowych, drzewa opałowego, chodzenia po Krakowskim Przedmieściu, robotników i in.] 1939-1942 187
35/891/0/1/23 [Korespondencja z RGO w Krakowie i agendami ,,rządu" GG] 1940 0
35/891/0/1/22 [Korespondencja różnych osób z Prezydium Rady w sprawach pracy, warunków sanitarnych w obozie przy ul. Lipowej 7, należności finansowych i in.] 1939-1942 0
35/891/0/1/21 [Korespondencja w różnych sprawach z innymi Radami Żydowskimi w Generalnej Guberni] 1940-1942 0
35/891/0/1/20 [Meldunki [zgłoszenia], poszkodowanych i ich rodzin o aresztowaniach, pobiciach, rabunkach i in. ekscesach i zbrodniach funkcjonariuszy władz niemieckich] 1939-1942 0
35/891/0/1/19 [Uchwała w sprawie trybu przesyłania pism do władz niemieckich] 1941 0
35/891/0/1/18 [Prośby i zaświadczenia stwierdzające stan majątkowy petentów, wydawane celem przedstawienia władzom] 1940-1942 0
35/891/0/1/17 [Prośby petentów i kopie wydanych zaświadczeń dla różnych osób i pracowników Rady celem przedstawienia władzom niemieckim] 1939-1942 0
35/891/0/1/16 [Wzory pieczęci Rady Żydowskiej] 1942 10
35/891/0/1/15 [Wzory różnych blankietów urzędowych] b.d. 253
35/891/0/1/14 [Sprawy dotyczące organizacji i działalności Drukarni ,,Praca"] 1940-1941 0
35/891/0/1/13 [Ogłoszenia dotyczące: m. in. realizacji obowiązku pracy przymusowej, utworzenia getta w Lublinie, sprawie rozesłania sprawozdania z działalności Rady [1939-1940], pomocy prawnej itp.] 1940-1942 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

192

192

0

2.30

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.