Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Żydowska w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1918-1938]1939-1942
Judenrat in Lublin 1918 - 1942
- brak danych - tak
administracja ogólna - samorząd narodowościowy polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. o utworzeniu rad żydowskich (Dz. Rozp. GG, s. 72) na przełomie 1939/1940 r. powołano w Lublinie i we wszystkich gminach na terenie dystryktu rady żydowskie. W Lublinie, jako gminie powyżej 10 tys. mieszkańców, rada składał się z 24 członków. Skład osobowy rady oraz jego zmiany były zatwierdzane przez policję i służbę bezpieczeństwa. W dniu 24 stycznia 1940 r. władze okupacyjne zatwierdziły listę kandydatów na 24 radnych Rady Żydowskiej w Lublinie. W dniu 31 marca 1942 r. władze okupacyjne ograniczyły liczbę członków Rady do 12 osób. Rada dzieliła się na wydziały i komitety. W kwietniu 1942 r. wszyscy mieszkańcy lubelskiego getta łącznie z Radą Żydowską zostali przeniesieni do getta na Majdanie Tatarskim, które okupanci zlikwidowali w dniu 9 listopada 1942 r. a jego mieszkańców wraz z urzędnikami Rady deportowali do obozu koncentracyjnego na Majdanku.
Siedzibą Rady Żydowskiej w Lublinie było miasto Lublin.
Status prawny: administracja ogólna - samorząd narodowościowy.
Podstawowym obowiązkiem Rady Żydowskiej w Lublinie była realizacja rozkazu z dnia 20 stycznia 1940 r. w sprawie rejestracji i stawiennictwa Żydów do prac przymusowych zarówno na terenie Lublina, jak i do obozów pracy w dystrykcie.
Zakres terytorialny działania Rady obejmował miasto Lublin.
1. Prezydium Rady, kancelaria, sprawy osobowe, [1918]1939-1942, 44 j.a.
2. Sprawy pracy obowiązkowej i świadczeń na rzecz okupanta, 1939-1942, 19 j.a.
3. Sprawy finansowo-gospodarcze, [1935, 1937] 1939-1942, 72 j.a.
4. Sprawy zdrowia i opieki społecznej, [1934]1939-1942, 13 j.a.
5. Żydowska Samopomoc Społeczna, 1940-1942, 7 j.a.
6. Ruch ludności, sprawy porządkowe, [1938]1939-1942, 37 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/891/0/6/154 [Przepustki nocne dla członków Rady i jej urzędników] 1941 0
35/891/0/6/153 [Sprawozdanie z akcji ,,dobrowolnego" przesiedlania się ludności żydowskiej, wykazy osób wysiedlonych z Lublina do: Bełżyc, Chodla, Lubartowa, Rejowca i Siedliszcza] 1941 0
35/891/0/6/152 [Wykazy osób zameldowanych i wymeldowanych, sprawozdanie wydziału za rok 1940] 1940-1941 0
35/891/0/6/151 [Wykazy Żydów zamieszkałych w poszczególnych domach w Lublinie czerwiec 1940 r.] 1940 0
35/891/0/6/150 [Spis ludności żydowskiej m. Lublina] 1941 0
35/891/0/6/149 [Liczba ludności żydowskiej w dystrykcie lubelskim] b.d. 0
35/891/0/6/148 [Reorganizacja i działalność Wydziału Rejestracyjno-Informacyjnego Meldunkowo- Informacyjnego] 1941 0
35/891/0/5/147 Berater beim Chef des Distrikts Lublin - [korespondencja: osobista, z żydowskimi komitetami opiekuńczymi w dystrykcie, starostwem i władzami dystryktu w Lublinie oraz Prezydium Żydowskiej Samopomocy w Krakowie. Interwencje, rozdział mleka skondensowanego] 1940-1942 191
35/891/0/5/146 [Żydowska Kuchnia Społeczna - zapotrzebowanie na artykuły żywnościowe, sprawy finansowe, działalność] 1940-1942 67
35/891/0/5/145 Samopomoc Robotników Żydowskich zatrudnionych u władz niemieckich -[regulamin, korespondencja z Radą w różnych sprawach] 1940-1941 17
35/891/0/5/144 [Komisja Samopomocy Pracowników Gminy Żydowskiej - postanowienia Sądu Koleżeńskiego] 1941 19
35/891/0/5/143 [Komisja Samopomocy Pracowników Gminy Żydowskiej w Lublinie - regulamin wewnętrzny i protokół walnego zebrania członków, zapotrzebowania na artykuły żywnościowe dla instytucji Rady Żydowskiej i in.] 1940-1942 99
35/891/0/5/142 [Żydowski Komitet Opiekuńczy Miejski - korespondencja z Prezydium Rady w różnych sprawach] 1940-1942 0
35/891/0/5/141 [Żydowski Komitet Opiekuńczy - Lublin Miasto Pomoc Biednym Miejscowym - sprawozdanie z działalności (1940-1941), zwalczanie żebractwa, sprawy finansowe[ 1940-1942 31
35/891/0/4/140 [Skorowidz korzystających z opieki społecznej Gminy Żydowskiej w Lublinie] 1941 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

192

192

0

2.30

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.