Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Żydowska w Lublinie

Archiwum Państwowe w Lublinie
- brak danych - [1918-1938]1939-1942
Judenrat in Lublin 1918 - 1942
- brak danych - tak
administracja ogólna - samorząd narodowościowy polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes ZoSIA
Na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 r. o utworzeniu rad żydowskich (Dz. Rozp. GG, s. 72) na przełomie 1939/1940 r. powołano w Lublinie i we wszystkich gminach na terenie dystryktu rady żydowskie. W Lublinie, jako gminie powyżej 10 tys. mieszkańców, rada składał się z 24 członków. Skład osobowy rady oraz jego zmiany były zatwierdzane przez policję i służbę bezpieczeństwa. W dniu 24 stycznia 1940 r. władze okupacyjne zatwierdziły listę kandydatów na 24 radnych Rady Żydowskiej w Lublinie. W dniu 31 marca 1942 r. władze okupacyjne ograniczyły liczbę członków Rady do 12 osób. Rada dzieliła się na wydziały i komitety. W kwietniu 1942 r. wszyscy mieszkańcy lubelskiego getta łącznie z Radą Żydowską zostali przeniesieni do getta na Majdanie Tatarskim, które okupanci zlikwidowali w dniu 9 listopada 1942 r. a jego mieszkańców wraz z urzędnikami Rady deportowali do obozu koncentracyjnego na Majdanku.
Siedzibą Rady Żydowskiej w Lublinie było miasto Lublin.
Status prawny: administracja ogólna - samorząd narodowościowy.
Podstawowym obowiązkiem Rady Żydowskiej w Lublinie była realizacja rozkazu z dnia 20 stycznia 1940 r. w sprawie rejestracji i stawiennictwa Żydów do prac przymusowych zarówno na terenie Lublina, jak i do obozów pracy w dystrykcie.
Zakres terytorialny działania Rady obejmował miasto Lublin.
1. Prezydium Rady, kancelaria, sprawy osobowe, [1918]1939-1942, 44 j.a.
2. Sprawy pracy obowiązkowej i świadczeń na rzecz okupanta, 1939-1942, 19 j.a.
3. Sprawy finansowo-gospodarcze, [1935, 1937] 1939-1942, 72 j.a.
4. Sprawy zdrowia i opieki społecznej, [1934]1939-1942, 13 j.a.
5. Żydowska Samopomoc Społeczna, 1940-1942, 7 j.a.
6. Ruch ludności, sprawy porządkowe, [1938]1939-1942, 37 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
35/891/0/3/100 [Dziennik obrotów] 1940 0
35/891/0/3/101 Dziennik [obrotów] 1941 0
35/891/0/3/102 Dziennik [obrotów] 1942 0
35/891/0/3/103 [Sprawy organizacyjne wydziału gospodarczego, wykazy nieruchomości Rady] 1940-1942 0
35/891/0/3/104 [Sprawy gospodarcze- sprawozdanie z wykonania zaleceń sanitarno-policyjnych w nieruchomościach gminy; zaległości czynszowe] 1940-1942 0
35/891/0/3/105 Inwentarz Gminy [Żydowskiej] 1940-1941 133
35/891/0/3/106 [Spis towarów przechowywanych w magazynie Rady Żydowskiej; pokwitowanie na mąkę, którą otrzymano z Bratysławy] 1940 8
35/891/0/3/107 [Sprawa przydziału i rozdziału kart żywnościowych] 1940-1942 0
35/891/0/3/108 [Ograniczenia w dostawie energii elektrycznej] 1941-1942 0
35/891/0/3/109 [Podania o posadę administratorów domów żydowskich] 1941 0
35/891/0/3/110 [Korespondencja w sprawach gospodarczych, oferty, informacje] 1939-1942 0
35/891/0/3/111 [Wykaz nieruchomości zostających pod Zarządem Powierniczym oraz spis przedsiębiorstw polskich znajdujących się w dzielnicy żydowskiej m. Lublina] 1941 0
35/891/0/3/112 [Zarząd Powierniczy - sprawy związane z płaceniem czynszu, remontem domów itp.] 1941 0
35/891/0/3/113 [Wypisy hipoteczne] 1940-1941 0
35/891/0/3/114 Podania b. właścicieli do Starostwa Grodzkiego - Zarządu Nieruchomości w Lublinie w sprawie uzyskania zasiłku za zajęte nieruchomości przez władze niemieckie [os A-E] 1940-1941 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

192

192

0

2.30

2.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.