^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga zapisów]

Archiwum Państwowe w Lublinie
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1601-1603

1601 - 1603
polski
łaciński
także relacje
- brak danych - g-11
księga rękopis
dobry
- brak danych - 790
foliał Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
51 52 53 54 55
...
103 104 105 106

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -