Archival resources online szukajwarchiwach.pl

35/95/0/5/134: Akta dawne Konsystorza Chełmskiego i Brzeskiego zawierające wizyty i inwentarze [cerkwi w Dołhobrodach, Linie, Strzelcach i Chorostycie oraz w dekanacie ratneńskim]

(scan: 6.jpg)

/35/95/0/5/134/skan/img/BmI6c_3tRbCt4vKfa38kYw

Preview

Tools

35/95/0/5/134: Akta dawne Konsystorza Chełmskiego i Brzeskiego zawierające wizyty i inwentarze [cerkwi w Dołhobrodach, Linie, Strzelcach i Chorostycie oraz w dekanacie ratneńskim]

(scan: 6.jpg)
Download