Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Chełmie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
- brak danych - [1937]1944-1951[1965]
- brak danych - 1937 - 1965
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Dekretem z dnia 8 marca 1946 r. zostały utworzone urzędy likwidacyjne, jako władze I instancji i okręgowe urzędy likwidacyjne jako władze II instancji. Trzecią instancją urzędów likwidacyjnych były obwodowe urzędy likwidacyjne z siedzibą na terenie powiatów, czyli miast mających siedzibę władz powiatowych. Władzą nadrzędną urzędów likwidacyjnych był Minister Skarby, a na ziemiach odzyskanych - Minister Ziem Odzyskanych. Ustawą z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie organizacji urzędów likwidacyjnych dotychczasowe uprawnienia Głównego Urzędu Likwidacyjnego i okręgowych urzędów likwidacyjnych, przechodzą na okręgowe bądź rejonowe urzędy likwidacyjne, stosownie do rozporządzenia ministrów, którym były podległe. W ten sposób powstał Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie i Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Chełmie, przy czym pierwotna działalność tymczasowych zarządów państwowych i nieco późniejszych obwodowych urzędów likwidacyjnych, działających na terenie powiatów, automatycznie została wydzielona ze wszystkimi agendami akt ze starostw i przeszła jako rozszerzona już działalność pod nowo utworzone Rejonowe Urzędy Likwidacyjne w miastach powiatowych, wydzielonych jako rejonowe urzędy likwidacyjne. Likwidacja RUL w Chełmie nastąpiła z dniem 30 czerwca 1951 r. na podstawie Uchwały Prezydium Rządu Nr 223 z 1951 r.
Siedziba urzędu mieściła się w Chełmie.
Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Chełmie od 1 stycznia 1949 r. obejmował swą działalnością trzy powiaty: chełmski, włodawski i krasnostawski, a od 1 stycznia 1950 r. został rozszerzony terytorialnie, w wyniku czego przejął zlikwidowane agendy rejonowych urzędów likwidacyjnych i przejął dalsze powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. Razem obejmował siedem powiatów.
Status prawny – administracja specjalna, zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia.
Działalność RUL w Chełmie polegała na ujawnianiu, zabezpieczaniu, ewidencjonowaniu i likwidacji poprzez różne formy sprzedaży, majątków nieruchomych i ruchomych, opuszczonych i poniemieckich. Biuro RUL w strukturze organizacyjnej dzieliły się na trzy zasadnicze działy: 1). Ogólny, w którym występowały referaty: Administracyjno-Gospodarczy; 2). Likwidacyjny, w którym występowały referaty: Ewidencyjny, Kwalifikacji Prawnej, Szacunkowy, Likwidacyjny mienia nieruchomego, Likwidacyjny mienia ruchomego; 3). Dział Egzekucji.
Dział I. Ogólny, referaty: Administracyjno-Gospodarczy, Finansowy z lat 1945-1951 (sygn. 1-113, 1048-1053); Dział II. Likwidacyjny, referaty: Ewidencyjny, Kwalifikacji Prawnej, Szacunkowy, Nieruchomości, Podreferat Przemysłowy, Ruchomości z lat [1937, 1941]1944-1951[1965], sygn. (114-589, 567-660, 662-1047); Dział III. Egzekucyjny z lat 1945-1951 (sygn. 590-566, 661) - brak danych -

Amount of archival material

1053

1053

0

6.10

6.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.