Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Celny w Chełmie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
- brak danych - 1945-1954 [1955-1956]
- brak danych - 1945 - 1956
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 9
inwentarz książkowy Yes 32
Uruchomienie w 1945 r. Urzędu Celnego w Chełmie związane było z bliskością granicy z ZSRR. Urząd posiadał Oddział w Dorohusku. Likwidacja urzędu nastąpiła 1954 r.
Siedziba Urzędu Celnego mieściła się w Chełmie.
Status prawny – administracja specjalna, skarbowość.
Zajmował się m. in. kontrolą transportu z ZSRR towarów przemysłowych i żywnościowych. Był odpowiedzialny, łącznie z Agencja Celną PKP, za wszelkie braki powstałe w czasie transportu. Od 1951 r. wszelkie czynności związane z odprawą celną, wykonywane dotychczas przez Agencje Celną PKP, przejęła Firma C. Hartwig. Bezpośrednią władzą zwierzchnią UC w Chełmie była Dyrekcja Ceł w Krakowie, która podlegała Departamentowi Ceł przy Ministerstwie Finansów. Urząd Celny w Chełmie posiadał działy: 1). Ogólny; 2). Rejestracyjno-Rewizyjny; 3). Rachunkowo-Kasowy. Za całość urzędu odpowiedzialny był naczelnik urzędu celnego.
karta A: działy: Ogólny z lat 1946-1952 (sygn. 1-19); Rejestracyjno-Rewizyjny z lat 1950-1951 (sygn. 20-28); Rachunkowo-Kasowy z lat 1945-1950 (sygn. 29-32);
karta B: korespondencja ogólna Urzędu Celnego w Chełmie (Dorohusku) z lat 1949-1956 (9 j.a.)
- brak danych -

Amount of archival material

41

32

0

0.31

0.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.