Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny we Włodawie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
- brak danych - [1929-1943]1944-1950[1951-1959]
- brak danych - 1920 - 1959
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes 570
spis roboczy Yes 10
W 1944 r. powstał Inspektorat Szkolny we Włodawie. W 1950 r. inspektoraty szkolne zostały zlikwidowane, w ich miejsce powstały wydziały oświaty przy prezydiach powiatowych rad narodowych. Na podstawie instrukcji Ministerstwa Oświaty z dnia 30 października 1950 r. w sprawie tymczasowego ramowego podziału funkcji w wydziałach oświaty prezydiów rad narodowych ustalono ramy organizacyjne i podziały czynności.
Siedziba Inspektoratu Szkolnego w mieściła się we Włodawie na rogu ulic Kościuszki i Kościelnej, następnie przy ulicy Piłsudskiego 28.
Status prawny – administracja specjalna, oświata.
Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto od podziału obwodu na rejony wizytacyjne, organizacji szkół oraz przygotowania akcji oświaty dla dorosłych. Organizowano kursy dokształcające, dla tych, którzy pracowali w szkolnictwie a nie mieli odpowiednich uprawnień. W 1946 r. Kuratorium Oświaty Szkolnej poleciło inspektorom szkolnym zorganizować trzy miesięczne kursy dla kandydatów na nauczycieli mających co najmniej ukończoną „maturę gimnazjalną starego typu”. Głównymi zadaniami Inspektoratu był nadzór pedagogiczny nad szkołami, organizacja i nadzór przedszkoli oraz organizacja placówek opieki nad dzieckiem (domy dziecka, ogródki jordanowskie, kolonie i półkolonie). Organizowane były konferencje rejonowe.
część I. Akta nauczycieli, szkół, bibliotek z lat [1929-]1939-1950[1951-1955] - sygn. 1-288; zastosowano układ inwentarza w kolejności alfabetycznej haseł według wykazu akt. Materiały są przemieszane pod względem rzeczowym i chronologicznym. Trudno określić sygnaturę dla poszczególnych grup rzeczowych akt; część II. Akta osobowe nauczycieli z lat [1913-1943]1944-1950[1951-1955] - sygn. 1-278 - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Dział A (administracja; analfabetyzm; akcje - letnia, picia tranu) 14 1944-1956 0
2 Dział B (biblioteki; biurowość; budownictwo; budżet; bursy) 17 1944-1952 0
3 Dział D 9 1944-1952 0
4 Dział E 5 1944-1951 0
5 Dział F 3 1947-1951 0
6 Dział G 3 1944-1952 0
7 Dział H 1 1947-1951 0
8 Dział K 20 1944-1955 0
9 Dział L 4 1944-1952 0
10 Dział M 1 1944-1949 0
11 Dział N 8 1944-1952 0
12 Dział o 35 1933-1953 0
13 Dział P 12 1944-1954 0
14 Dział R 5 1944-1952 0
15 Dział S 19 1939-1954 0
16 Dział T 1 1945-1951 0
17 Dział U 9 1940-1952 0
18 Dział W 10 1944-1952 0
19 Dzial Z 8 1937-1952 0
20 Dział Ż 2 1949-1951 0
21 Akta szkół powiatu włodawskiego 112 1939-1950 0
22 Akta personalne nauczycieli 0 0
23 Dział I 9 1920-1957 0

Amount of archival material

580

570

0

3.90

3.77

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.