Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności w Chełmie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
- brak danych - 1918-1954
- brak danych - 1918 - 1954
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - dobroczynność i ochrona zdrowia polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
11 sierpnia 1916 r. stowarzyszenie Chełmskie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności w Chełmie zarejestrowane zostało przez władze austriackie. 3 stycznia 1919 r. zostało wpisane w rejestr Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod nr 3363. Istniało do 1954 r., następnie przeszło pod zarząd Państwowego Domu Dziecka. Do czasu likwidacji administrowane było przez siostry felicjanki.
Siedziba Towarzystwa znajdowała się w Chełmie przy ulicy Lwowskiej 15.
Status prawny – stowarzyszenia i związki, dobroczynności i ochrona zdrowia.
Chełmskie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności miało na celu wspomaganie ubogich chrześcijan miasta Chełma i powiatu. Dla realizacji swoich celów Towarzystwo zakładało i utrzymywało kuchnie, przytułki dla starców i kalek oraz tzw. sierocińce i ochronki, jednocześnie zakładało i utrzymywało czytelnie i biblioteki. W 1938 r. założono przedszkole „Caritas”. Towarzystwo składało się z nieograniczonej ilości członków, którzy dzielili się na członków honorowych, rzeczywistych i ofiarodawców. Środkami utrzymania były: stały budżet Towarzystwa preliminowany przez Sejmik Powiatowy w Chełmie, stałe opłaty gminne za dzieci przebywające w ochronce z terenu danej gminy oraz stałe składki członkowskie. Pozostałe środki utrzymania Towarzystwa składały się z majątków nieruchomych należących do towarzystwa, dochodów od kapitałów, składek ofiar członków, oraz z dochodów pochodzących z imprez kulturalnych i rozrywek, oraz z zysków uzyskanych z prowadzonych przedsiębiorstw. Władzami Towarzystwa były: Zgromadzenie Ogólne członków Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa. Zgromadzenie Ogólne jako ciało kolegialne składało się z nieograniczonej ilości osób wpłacających składki na dobro Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa składał się z 12 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Ogólne na okres dwuletniej kadencji. Zarząd spośród swego grona wybierał prezesa, zastępcę prezesa, skarbnika, sekretarza i dyrektora zarządzającego. Oprócz tego do Zarządu wchodzili opiekunowie zakładów dobroczynnych powierzonych ich opiece z terenu.
sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1918-1954 (sygn. 1-13); sprawy finansowe z lat 1918-1952 (sygn. 14-54) - brak danych -

Amount of archival material

54

54

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.