^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okólniki i zarządzenia

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1945-1949

1945 - 1949
polski
- brak danych -
Ref. I.O.Org.-0 - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -