^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przepisy i zarządzenia ogólne

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
dokumentacja aktowa 467
- brak danych -
1945-1946

1945 - 1946
polski
- brak danych -
Ref.XII.Apr.I-O 404
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -