^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Plany prac i sprawozdania z działalności referatu

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
dokumentacja aktowa 470
- brak danych -
1948-1949

1948 - 1949
polski
- brak danych -
Ref.XII.Apr.I-1 407
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -