^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sprawozdawczość

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie
dokumentacja aktowa 1019
- brak danych -
1949

1949 - 1949
polski
- brak danych -
Ref. XVII.PRW.IV.-15 902
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -