Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1944-1948
- brak danych - 1944 - 1948
- brak danych - tak
instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Biłgoraju został utworzony w styczniu 1945 r. po zlikwidowaniu Rady Głównej Opiekuńczej Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Biłgoraju. PKOS podlegał Wojewódzkiemu Komitetowi Opieki Społecznej Lublinie
Na czele Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej stał kierownik. Ważne sprawy organizacyjne, gospodarcze i opiekuńcze rozpatrywał na posiedzeniach Zarząd PKOS złożony z przewodniczącego i pięciu członków.
Główne zadaniami PKOS to niesienie pomocy osobom poszkodowanym w czasie wojny, udzielanie pomocy ofiarom katastrof żywiołowych, przeprowadzanie kontroli dobrowolnej opieki, wspieranie innych zakładów społecznych.
PKOS zlikwidowano w 1949 r. Jego zadania przejął Referat Opieki Społecznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
Zespół zawiera następujące akta:
Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej oraz własne (sygn.1-7), Protokoły obrad Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Biłgoraju (sygn. 8), protokoły z posiedzeń PKOS (sygn.9), okresowe sprawozdania z działalności PKOS (sygn.10-14), Okresowe sprawozdania Gminnych Komitetów Opieki społecznej (sygn.15-16), sprawozdania lustracyjne i plany lustracji (sygn.17), korespondencja z CKOS i WKOS w sprawach ogólnych (sygn.18-20), korespondencja z delegatami (sygn.21), korespondencja z GKOS (sygn.22), sprawy powszechne (sygn.23-26), sprawy finansowe (sygn.27-34), dziennik główna (sygn.35), księga magazynowa (sygn.36), korespondencja w sprawach darów (sygn.37-38), sprawy darów UNRA (sygn.39-41), sprawy pomocy wracającym z Zachodu i obozów hitlerowskich (sygn.42-44), korespondencja w sprawach amnestiowanych (sygn.45), korespondencja w sprawie Akcji Pomocy Zimowej (sygn.46-47), sprawy akcji przeciwpowodziowej (sygn.48), korespondencja w sprawach kuchni ludowych PKOS (sygn.49-50), korespondencja w sprawie dożywiania dzieci (sygn. 51-52), zlecenia na przydziały żywności (sygn.53), skorowidz do wydanych zapomóg miesięcznych (sygn.54), skorowidz podań (sygn.55), różne (sygn.56-58), podania do PKOS (sygn.59), dziennik podawczy (sygn. 60).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 60 0

Amount of archival material

60

60

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.