Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1944-1948
- brak danych - 1944 - 1948
- brak danych - tak
instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Biłgoraju został utworzony w styczniu 1945 r. po zlikwidowaniu Rady Głównej Opiekuńczej Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Biłgoraju. PKOS podlegał Wojewódzkiemu Komitetowi Opieki Społecznej Lublinie
Na czele Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej stał kierownik. Ważne sprawy organizacyjne, gospodarcze i opiekuńcze rozpatrywał na posiedzeniach Zarząd PKOS złożony z przewodniczącego i pięciu członków.
Główne zadaniami PKOS to niesienie pomocy osobom poszkodowanym w czasie wojny, udzielanie pomocy ofiarom katastrof żywiołowych, przeprowadzanie kontroli dobrowolnej opieki, wspieranie innych zakładów społecznych.
PKOS zlikwidowano w 1949 r. Jego zadania przejął Referat Opieki Społecznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
Zespół zawiera następujące akta:
Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej oraz własne (sygn.1-7), Protokoły obrad Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Biłgoraju (sygn. 8), protokoły z posiedzeń PKOS (sygn.9), okresowe sprawozdania z działalności PKOS (sygn.10-14), Okresowe sprawozdania Gminnych Komitetów Opieki społecznej (sygn.15-16), sprawozdania lustracyjne i plany lustracji (sygn.17), korespondencja z CKOS i WKOS w sprawach ogólnych (sygn.18-20), korespondencja z delegatami (sygn.21), korespondencja z GKOS (sygn.22), sprawy powszechne (sygn.23-26), sprawy finansowe (sygn.27-34), dziennik główna (sygn.35), księga magazynowa (sygn.36), korespondencja w sprawach darów (sygn.37-38), sprawy darów UNRA (sygn.39-41), sprawy pomocy wracającym z Zachodu i obozów hitlerowskich (sygn.42-44), korespondencja w sprawach amnestiowanych (sygn.45), korespondencja w sprawie Akcji Pomocy Zimowej (sygn.46-47), sprawy akcji przeciwpowodziowej (sygn.48), korespondencja w sprawach kuchni ludowych PKOS (sygn.49-50), korespondencja w sprawie dożywiania dzieci (sygn. 51-52), zlecenia na przydziały żywności (sygn.53), skorowidz do wydanych zapomóg miesięcznych (sygn.54), skorowidz podań (sygn.55), różne (sygn.56-58), podania do PKOS (sygn.59), dziennik podawczy (sygn. 60).
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 60 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/10/0/-/15 Sprawozdania okresowe Gminnych Komitetów Opieki Społecznej 1946 0
37/10/0/-/14 [Sprawozdania okresowe z działalności Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej] 1947 0
37/10/0/-/13 Miesięczne sprawozdania opisowe [z działalności Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej] 1947 0
37/10/0/-/12 Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej 1946 0
37/10/0/-/11 [Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej] 1945 0
37/10/0/-/10 [Miesięczne sprawozdania opisowe z działalności Polskiego Komitetu Opiekuńczego] 1944 0
37/10/0/-/9 Protokoły posiedzeń Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej 1946 0
37/10/0/-/8 Protokoły obrad Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej 1945 0
37/10/0/-/7 Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego Komitetu Opieki Społecznej i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej 1944 0
37/10/0/-/6 Okólniki i zarządzenia własne 1947 0
37/10/0/-/5 [Okólniki i zarządzenia własne] 1946 0
37/10/0/-/4 Okólniki i zarządzenia własne 1945 0
37/10/0/-/3 [Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego Komitetu Opieki Społecznej i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej] 1947 0
37/10/0/-/2 [Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego Komitetu Opieki Społecznej i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej] 1946 0
37/10/0/-/1 [Okólniki, zarządzenia i instrukcje Centralnego Komitetu Opieki Społecznej i Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej] 1945 0
1 2 3 4

Amount of archival material

60

60

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.