Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rada Główna Opiekuńcza - Polski Komitet Opiekuńczy w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1940-1944
Polnisches Hilfkomitee Polski Komitet Opiekuńczy Kraśnik 1940 - 1944
Rada Główna Opiekuńcza - Rada Opiekuńcza Powiatowa Janów Lubelski tak
instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej - - polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W dniu 29 maja 1940 r. zostały zatwierdzone przez Urząd Generalnego Gubernatora statuty instytucji opieki społecznej dla ludności Generalnego Gubernatorstwa w tym dla Rady Głównej Opiekuńczej- instytucji pomocy dla ludności polskiej. Siedzibą Rady Głównej Opiekuńczej był Kraków. Działalność podlegała kontroli Wydziału Administracyjnego w Urzędzie Gubernatora. Rada Główna Opiekuńcza powołała w końcu 1940 r. Powiatową Radę Opiekuńczą w Kraśniku. Powiatowa Rada Opiekuńcza składała się z członków narodowości polskiej. Powoływanie ich odbywało się za zgodą niemieckiego Starosty Powiatowego. PRO powoływała z terenu poszczególnych gmin delegatów gminnych. Powiatowa Rada Opiekuńcza w sierpniu 1941 r. przemianowana została na Polski Komitet Opiekuńczy. Rozwiązanie jej nastąpiło z chwilą utworzenia w 1945 r. Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej (PKOS) w Kraśniku.
Powiatowa Rada Opiekuńcza a następnie Powiatowy Komitet Opiekuńczy początkowo miały siedzibę w Janowie Lubelskim. W listopadzie 1942 r. przeniesiono Starostwo Powiatowe z Janowa Lubelskiego do Kraśnika i wraz z nim siedzibę Polskiego Komitetu Opiekuńczego.
Do zadań Powiatowej Rady Opiekuńczej należało wspieranie potrzebujących pomocy, szczególnie w wypadkach katastrof żywiołowych, niesienie pomocy uchodźcom i wysiedlonym, opieka nad dziećmi pozbawionymi rodziców lub opiekunów, wspieranie rodzin jeńców wojennych.
Zespół zawiera akta: instrukcje Rady Głównej Opiekuńczej (sygn. 1-4), okólniki (sygn.5-10), sprawy personalne (sygn.11-16), protokoły posiedzeń Zarządu (sygn.17-19), protokoły różne (sygn. 20), sprawy ogólne-sprawozdania opisowe (sygn.21-23), sprawozdania z delegatur (sygn. 24-28), sprawozdania z działania opieki społecznej (sygn.29-31), protokoły lustracji delegatur (sygn.32-36), korespondencja dotycząca działalności Polskiego Komitetu Opiekuńczego (sygn.37-44), sprawozdania z akcji rozdzielczych (sygn.45), towary otrzymane od RGO - protokoły odbiorcze, pokwitowania, reklamacje (sygn.46-47), zakup towarów (sygn. 48), towary otrzymane od osób trzecich (sygn.49), wykazy ofiarodawców na potrzeby najbiedniejszych (sygn. 50), spis rzemieślników, właścicieli sklepów, młynów w powiecie (sygn.51), dotacje, udział w daninie, zbiórki (sygn.52-55), sprawozdania z rozdawnictwa (sygn.56), akcja dożywiania dzieci (sygn.57-59), korespondencja z delegatami oraz władzami centralnymi (sygn. 60), akcja zielarska (sygn.61-63), poszukiwanie osób zaginionych (sygn. 64), wykazy osób pokrzywdzonych przez pacyfikację niemiecką (sygn. 65), wykazy uchodźców z Wołynia (sygn.66), karty ewidencyjne uchodźców z Wołynia (sygn.67), wnioski i prośby podopiecznych (sygn. 68-70), sprawy różne dotyczące opieki społecznej (sygn. 71-72), sprawy gospodarcze (sygn. 73), preliminarze budżetowe (sygn.74), sprawy księgowe (sygn.78), dzienniki główna (sygn.79-80). - brak danych -

Amount of archival material

80

80

0

1.50

1.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.