Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Józefowie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1973-1989
- brak danych - 1973 - 1989
- brak danych - warunkowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Józefowie powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. (Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 312, 1972).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin (Dz. U., Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Gminy znajdowała się w Józefowie.
W skład gminy weszły sołectwa: Basonia, Bór, Boiska–Kolonia, Chruślanki Józefowskie, Chruślanki Mazanowskie, Graniczna , Idalin, Józefów, Kaliszany–Kolonia, Kolczyn, Kolonia Nieszawa, Łopoczno, Mariampol, Mazanów, Miłoszówka, Nieszawa, Nietrzeba, Pielgrzymka, Pocześle, Prawno, Rybitwy, Spławy, Stare Boiska, Stare Kaliszany, Stasin, Stefanówka, Studnisko, Ugory, Wałowice, Wałowice-Kolonia, Wólka Kolczyńska (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Nr 12, poz 239, 1972). W 1976 roku ilość sołectw w gminie Józefów powiększyła się o sołectwa Chruślina, Chruślina-Kolonia, Niesiołowice, Owczarnia ze zlikwidowanej gminy Wrzelowiec na mocy Rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (Dz. U., Nr 1, poz. 12, 1976).
Urząd Gminy w Józefowie wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Józefów, który był organem wykonawczym i zarzadzającym Gminnej Rady Narodowej oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy w latach 1973-1983 wchodziły: biuro, gminna służba rolna, Urząd Stanu Cywilnego. Od 1983 r. Urząd dzielił się na referaty.
Zespół zawiera akta z lat: 1973-1989:
Karta A:
Statut Urzędu z 1988 r. (sygn. 1), regulamin organizacyjny z 1984 r. (sygn. 2), zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973-1975, 1982-1987 (sygn. 3-4), plany i programy pracy Urzędu z lat 1982-1984 (sygn. 5), dokumentację spisów rolnych z lat 1975-1982 (sygn. 6-9), dokumentację kontroli zewnętrznych z lat 1981-1989 (sygn. 10-11), plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy z lat 1986-1989 (sygn. 12), sprawozdania i analizy z 1983 r. (sygn. 13-14), dokumentację czynów społecznych z lat 1983-1988 (sygn. 15), dokumentacja Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1973-1978 (sygn. 16-17), dokumentacja obrony cywilnej z lat 1988-1989 (sygn. 18), lokalizacje różnych obiektów z lat 1980-1989 (sygn. 19-22), pomoc społeczna z lat 1988-1989 (sygn. 23), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (sygn. 24), zarządzenia naczelnika (sygn.25), mapa glebowo-rolnicza gminy Józefów (sygn. 26).
Karta B:
Spis zdawczo-odbiorczy nr 1/2015 zawiera akta z lat 1974-1987 dotyczące przekazywanie gospodarstw rolnych w zamian za rentę (27-43).
- brak danych -

Amount of archival material

43

26

0

0.89

0.29

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.