Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Niedrzwicy Dużej

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1961-1962]1973-1990
- brak danych - 1961 - 1962
1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes sporządzony przy pomocy bazy danych IZA 4.0
Urząd Gminy w Niedrzwicy Dużej powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. (Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 312, (1972)).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin (Dz. U., Nr 16, poz. 94, 95, 96, (1990)).
Siedziba Urzędu Gminy znajdowała się w Niedrzwicy Dużej.
W skład gminy weszły sołectwa: Borkowizna, Czółna, Krebsówka, Marianka, Majdan Sobieszczański, Niedrzwica Duża Druga, Niedrzwica Duża Pierwsza, Niedrzwica Kościelna Druga, Niedrzwica Kościelna Pierwsza, Osmolice, Radawczyk, Radawczyk-Kolonia Druga, Radawczyk-Kolonia Pierwszy, Sobieszczany, Sobieszczany-Kolonia, Strzeszkowice Duże Drugie, Strzeszkowice Duże Pierwsze, Strzeszkowice Małe, Tomaszówka , Trojaczkowice, Warszawiaki, Załucze.
Urząd Gminy w Niedrzwicy Dużej wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Niedzwica Duża, który był organem wykonawczym i zarządzającym Gminnej Rady Narodowej oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy w latach 1973-1983 wchodziły: biuro, gminna służba rolna, urząd stanu cywilnego.
Zespół zawiera: narady pracowników z lat 1982-1985 (sygn. 1), zarządzenia z lat 1973-1989 (sygn. 2-3) i postanowienia Naczelnika Gminy z lat 1979-1989 (sygn. 4), okresowe i problemowe plany pracy Urzędu z lat 1973-1984 (sygn. 5-8), programy realizacyjne i okresowe plany pracy oraz sprawozdania z ich realizacji z lat 1985-1990 (sygn. 5-16), rejestry kancelaryjne z lat 1979-1985 (sygn. 17-20), zasady organizacji pracy biurowej z lat 1973-1975 (sygn. 21), ewidencja odznak i pieczęci z lat 1984-1985 (sygn. 22), protokoły z kontroli zewnętrznych z lat 1973-1977, 1980-1988 (sygn. 23-31), dane statystyczne o pracownikach z lat 1973, 1977-1983 (sygn. 32-34), plany i programy szkolenia pracowników z lat 1976-1985 (sygn. 35-37), budżet i jego wykonanie z lat 1973-1977 (sygn. 38-42), sprawozdawczość z wykonania budżetu z lat 1973-1978 (sygn. 43-47), protokoły z kontroli i rewizji finansowych z lat 1974-1975, 1977 (sygn. 48-49), plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy z lat 1973-1989 (sygn. 50-60), sprawozdania roczne i okresowe oraz analizy z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z lat 1983, 1985-1988, 1989 (sygn. 61-65), czyny społeczne z lat 1985-1989 (sygn. 66-70), koordynacja konkursów kulturalnych z l980 r. (sygn. 71), ewidencja zabytków ruchomych i nieruchomych oraz miejsc walki i męczeństwa z 1976r. (sygn.72-74), dokumentację dotyczącą opieki nad miejscami walki i męczeństwa z lat 1975-1976 (sygn. 75), działalność Ludowego Klubu Sportowego "GROM"i "ORION" z lat [1961-1972] 1973-1982 (sygn. 76-77), nadzór nad stowarzyszeniami z 1977 r. (sygn. 78), materiały Kolegium do spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy z lat 1976-1982 (sygn. 79), sprawozdania z działalności Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1973-1990 (sygn. 80-81), sprawozdania z przebiegu kontraktacji roślinnej z lat 1976-1984 (sygn. 82), plany zadrzewienia gminy z lat 1975-1980 (sygn. 83-84), dokumentację dotyczącą cmentarzy i grobownictwa wojennego z lat 1985-1988 (sygn. 85), polityka lokalowa z lat 1978-1985 (sygn. 86-87), zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z lat 1983-1985 (sygn. 88-90), opinie i decyzje lokalizacji ogólnych z lat 1978-1989 (sygn. 91-99), projekty techniczne gminnych inwestycji z lat 1987-1989 (sygn. 100-103), koordynacja, kontrole, decyzje w zakresie ochrony środowiska z lat 1985-1989 (sygn. 104), sprawy dotyczące pomocy społecznej z lat 1976-1987 (sygn. 105), analizy stanu zatrudnienia , skierowań do pracy z lat 1977-1981 (sygn.106), akty normatywne własne (sygn. 107-108), sprawy archiwum zakładowego (sygn. 109-112), sprawozdania - analizy i oceny skarg i wniosków (sygn. 113), kontrole zewnętrzne (sygn. 114), plany i sprawozdania (sygn. 115-124). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/188/0/-/1 [Narady pracowników gminnej służby rolnej (następnie referatu rolnictwa) - protokoły z narad, notatki służbowe] 1982-1985 0
37/188/0/-/2 Akty normatywne własne [- zarządzenia Naczelnika Gminy Niedrzwica Duża] 1973-1977 0
37/188/0/-/3 Zarządzenia [Naczelnika Gminy Niedrzwica Duża] 1978-1989 0
37/188/0/-/4 Postanowienia [Naczelnika Gminy Niedrzwica Duża] 1979-1989 0
37/188/0/-/5 [Okresowe i problemowe plany pracy na lata 1973-1977 oraz sprawozdania z ich realizacji] 1973-1977 0
37/188/0/-/6 [Okresowe i problemowe plany pracy oraz harmonogram realizacji zadań Urzędu Gminy wynikający z planu społeczno-gospodarczego rozwoju i stanu wojennego na 1982 r.] 1982 0
37/188/0/-/7 [Okresowe i problemowe plany pracy na 1983 r. oraz sprawozdania z ich realizacji] 1983 0
37/188/0/-/8 [Okresowe i problemowe plany pracy na 1984 r. oraz sprawozdania z ich realizacji] 1984 0
37/188/0/-/9 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy [na 1985 r. oraz sprawozdania z ich realizacji] 1985-1986 0
37/188/0/-/10 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy [na 1986 r. oraz sprawozdania z ich realizacji] 1986 0
37/188/0/-/11 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy [na 1987 r. oraz sprawozdanie z realizacji planu za 1986 r.] 1987 0
37/188/0/-/12 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy [na 1988 r. oraz sprawozdanie z ich realizacji] 1988 0
37/188/0/-/13 [Okresowe plany pracy referatu rolnictwa na lata 1982-1984 i sprawozdania z ich realizacji] 1981-1984 0
37/188/0/-/14 [Okresowe plany pracy referatu rolnictwa na 1985 r. i sprawozdania z ich realizacji] 1985 0
37/188/0/-/15 [Okresowe plany pracy stanowiska do spraw kultury i zatrudnienia na lata 1986-1990 oraz sprawozdania z ich realizacji] 1987-1990 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

124

124

0

2.34

2.34

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.