Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Opolu Lubelskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1972] 1973-1975
- brak danych - 1973 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Opolu Lubelskim powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. (Dziennik Ustaw, Nr 49, poz. 312, 1972).
Zakończył swoją działalność 1 stycznia 1976 r. w wyniku połączenia Gminnej Rady Narodowej w Opolu Lubelskim i Miejskiej Rady Narodowej w Opolu Lubelskim w Radę Narodową Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim, dla której powołano wspólny Urząd Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim. (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Nr 1, poz.1, 1976.)
Siedziba Urzędu Gminy w Opolu Lubelskim znajdowała się w Opolu Lubelskim.
W skład gminy weszły sołectwa: Białowoda, Darowne, Dąbrowa Godowska, Dębiny, Elżbieta, Emilcin, Góra Owczarnia, Góry Opolskie, Grabówka, Janiszkowice, Jankowa, Kazimierzów, Leonin, Ludwików, Majdan Trzebieski, Niezdów, Nowe Komaszyce, Nowy Franciszków, Puszno Godowskie, Puszno Skokowskie, Rozalin, Ruda Godowska, Ruda Maciejowska, Sewerynówka, Skoków, Stanisławów, Stare Komaszyce, Stary Franciszków, Truszków, Trzebiesza, Wola Rudzka, Wólka Komaszycka, Zagrody, Zajączków, Zosin. (Dz. Urz. w Lublinie, Nr 12, poz. 239, 1972). W okresie działalności Gminnej Rady Narodowej w Opolu Lubelskim ilość sołectw w gminie zmieniła sięw wyniku połączenia sołectw Dąbrowa i Sewerynówka w jedno Dąbrowa-Sewerynówka oraz sołectw Ruda Godowska i Ruda Maciejowska w sołectwo Ruda Godowska.
Urząd Gminy w Opolu Lubelskim wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Opole Lubelskie, który był organem wykonawczym i zarządzającym Gminnej Rady Narodowej oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy wchodziły: biuro, gminna służba rolna, Urząd Stanu Cywilnego.
Zespół zawiera: ewidencję pieczęci z lat 1973-1975 (sygn. 1), dokumentację archiwum zakładowego z lat 1972-1975 (sygn. 2), sprawozdania statystyczne z lat 1973-1974 (sygn. 3-4), projekty planów społeczno-gospodarczego rozwoju gminy z lat 1973-1974 (sygn. 5), skargi i wnioski z lat1974-1975 (sygn. 6), zarządzenia i postanowienia Naczelnika Gminy z lat 1973-1974 (sygn. 7), protokoły z kontroli zewnętrznych z lat 1972-1973 (sygn. 8), planowanie i sprawozdania z realizacji budżetów z lat 1973-1974 (sygn. 9-11). - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
37/189/0/-/11 Budżet [gminy Opole Lubelskie na 1974 r.] i jego wykonanie 1974 0
37/189/0/-/10 Budżet [gminy Opole Lubelskie na 1973 r.] i jego wykonanie 1973 0
37/189/0/-/9 Planowanie budżetu [gminy Opole Lubelskie na 1973 r.] [1972] 1973 0
37/189/0/-/8 Kontrole i inspekcje zewnętrzne [protokoły z kontroli władz nadrzędnych przeprowadzanych w Urzędzie Gminy w Opolu Lubelskim, zalecenia pokontrolne, odpowiedź na zalecenia] 1974 0
37/189/0/-/7 Zarządzenia [Naczelnika Gminy w Opolu Lubelskim] 1973-1974 0
37/189/0/-/6 Skargi i wnioski [oraz ich rozpatrywanie] 1974-1975 0
37/189/0/-/5 [Wytyczne, materiały robocze, projekty dotyczące opracowania planu społeczno - gospodarczego rozwoju gminy Opole Lubelskie na 1974 r.] 1973-1974 0
37/189/0/-/4 [Sprawozdania statystyczne z lat 1973, 1974 m.in. z realizacji czynów społecznych, inwestycji, ruchu budowlanego, działalności zakładów; wykazy użytkowników gruntów położonych poza obszarem gminy] 1974 0
37/189/0/-/3 [Sprawozdania z lat 1972, 1973 m.in. ze stanu zatrudnienia, czasu pracy Urzędu Gminy w Opolu Lubelskim, ruchu budowlanym na terenie gminy, realizacji inwestycji; wykazy użytkowników gruntów położonych poza obszarem gminy] 1973-1974 0
37/189/0/-/2 Sprawy archiwum zakładowego [rzeczowy wykaz akt Urzędu Gminy w Opolu Lubelskim z 1974 r., instrukcja w sprawie obiegu dokumentów księgowych, spisy zdawczo - odbiorcze dokumentacji, protokoły z kontroli] [1972] 1974-1975 0
37/189/0/-/1 Ewidencja odznak i pieczęci 1973-1975 0

Amount of archival material

11

11

0

0.19

0.19

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.