Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Wilkołazie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1973-1990
- brak danych - 1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - - polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Wilkołazie powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 312, 1972).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 r.: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin (Dziennik Ustaw, Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Gminy znajdowała się w Wilkołazie.
W skład gminy wchodziły sołectwa: Ewunin, Obroki, Ostrów, Ostrów-Kolonia, Pułankowice, Rudnik-Kolonia, Rudnik Szlachecki, Wilkołaz Dolny, Wilkołaz Drugi, Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz Trzeci, Wólka Rudnicka, Zalesie, Zdrapy.
Urząd Gminy w Wilkołazie miał status publiczny, wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Wilkołaz, który był organem wykonawczym i zarządzającym Gminnej Rady Narodowej oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy w latach 1973-1990 wchodziły: biuro, gminna służba rolna, urząd stanu cywilnego.
Zespół zawiera akta z lat: 1973-1990
protokoły z postępowań Społecznej Komisji Pojednawczej przy Naczelniku Gminy z lat 1977-1983, 1985-1986 (sygn. 1-8), protokoły z narad koordynacyjnych z 1979 r. (sygn. 9), narady pracowników własnej jednostki z lat 1976-1989 (sygn. 10-13), zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973-1974, 1976-1989 (sygn. 14-23), długofalowe i roczne plany pracy Urzędu Gminy z 1977 r. (sygn. 24), programy realizacyjne i okresowe plany pracy Urzędu dotyczące poszczególnych stanowisk pracy z lat 1977-1985 (sygn. 25-28), oceny i wnioski z 1982 r. (sygn. 29), podział administracyjny-alfabetyczny wykaz urzędowych nazw miejscowości w gminie Wilkołaz z 1973 r. (sygn. 30), analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976-1985, 1988 (sygn. 31-34), kronika obchodów Dni Miejscowości z 1974 r. (sygn. 35), księga pamiątkowa Czynów 35-Lecia PRL z lat 1978-1979 (sygn. 36), rzeczowy wykaz akt z 1976 r. (sygn. 38), ewidencja odznak i pieczęci z lat 1973-1975 (sygn. 39), sprawy archiwum zakładowego z lat 1973-1975 (sygn. 40), protokoły z kontroli zewnętrznych z lat 1974-1985 (sygn. 41-52), zasady pracy i płac z lat 1973-1974 (sygn. 53), dane statystyczne o pracownikach Urzędu Gminy w Wilkołazie z lat 1976-1985 (sygn. 54-57), przydziały etatów z 1979 r. (sygn. 58), plany i programy szkolenia pracowników z lat 1978-1985, 1987-1989 (sygn. 59-60), budżety zbiorcze gminy Wilkołaz, ich zmiana i realizacja z lat 1982--1983, 1985-1990 (sygn. 61-68), czyny społeczne z lat 1975-1977 (sygn. 69), organizacja szkół i wyposażenie z 1981 r. (sygn. 70), sprawy rozwoju kultury i sztuki z 1973 r. (sygn. 71), stowarzyszenia z lat 1976-1979 (sygn. 72-73), plany pracy i składy osobowe sztabów Gminnej Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Wilkołazie z lat 1974-1976 (sygn. 74), materiały Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy w Wilkołazie z lat 1976--1982 (sygn. 75-77), sprawozdania z działalności Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1980-1981 (sygn. 78), plany obrony cywilnej z lat 1980-1982 (sygn. 79), sprawozdania z przebiegu kontraktacji roślinnej z lat 1976-1977 (sygn. 80), komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1976-1978 (sygn. 81), plany zadrzewienia gminy z 1977 r. (sygn. 82), dokumentacja dotycząca giełd, targów i kiermaszów handlowych z lat 1976-1978 (sygn. 83), programy rozwoju budownictwa wiejskiego z lat 1976-1985 (sygn. 84-91), materiały dotyczące budownictwa przyzakładowego i zespołowego z lat 1977-1979 (sygn. 92), opinie i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji o znaczeniu lokalnym z lat 1989-1990 (sygn. 93-94), sprawy dotyczące pomocy społecznej z lat 1976-1983 (sygn. 95-96).
Karta B:
Spis zdawczo - odbiorczy akt 1/2013 zawiera akta dotyczące działalności społecznej komisji pojednawczej z lat 1987-1990 (sygn. 1-8), nadzór nad działalnością placówek handlowych i gastronomicznych z lat 1985-1990 (sygn. 9-16), nadzór nad działalnością zakładów rzemieślniczych i usługowych z lat 1986-1988 (10-19).
Spis zdawczo - odbiorczy 1/2017 zawiera akta dotyczące przekazywania gospodarstw na Skarb Państwa z lat 1974-1987 (poz. 1-5) oraz akta przekazywania gospodarstw rolnych w zamian za rentę z lat 1978-1990 (poz. 6-59).
- brak danych -

Amount of archival material

174

96

0

3.62

1.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.