Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Zakrzówku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1971-1972] 1973-1990
- brak danych - 1971 - 1972
1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Zakrzówku powołany został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy ustawy z dn. 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. (Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 312, 1972).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin (Dziennik Ustaw, Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Gminy znajdowała się w Zakrzówku.
W skład nowoutworzonej gminy weszły sołectwa: Bystrzyca, Góry, Józefin, Lipno, Majdan-Grabina, Majorat, Rudki, Studzianki, Studzianki-Kolonia, Sulów, Świerczyna, Zakrzówek Nowy, Zakrzówek–Osada, Zakrzówek–Wieś. W 1973 r. przyłączono do gminy sołectwa Rudnik Pierwszy i Rudnik Drugi. W latach 1974-1990 obszar gminy nie uległ zmianie.
Urząd Gminy w Zakrzówku wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Zakrzówek, który był publicznym organem wykonawczym i zarządzającym Gminnej Rady Narodowej oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy w latach 1973-1983 wchodziły: biuro, gminna służba rolna, Urząd Stanu Cywilnego. Od 1983 r. Urząd dzielił się na referaty.
Zespół zawiera akta: Społecznej Komisji Pojednawczej z 1989 r. (sygn. 1), zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973-1984, 1986, 1988-1990 (sygn. 2-4, 84) oraz postanowienia z lat 1978-1990 (sygn. 5) i decyzje z lat 1975-1983 (sygn .6), okresowe i problemowe plany pracy Urzędu Gminy w Zakrzówku z lat 1989-1990 (sygn. 7, 85), plany i programy badań i opracowań statystycznych z lat 1973-1977, 1982 (sygn. 8-10), sprawozdania statystyczne z lat 1973-1978, 1989-1990 (sygn. 11-12, 86-87), ewidencja wniosków i postulatów ludności z lat 1973-1973-1975, 1980-1981 (sygn. 13-14), analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1981-1988 (sygn. 16-17, 88), ogłoszenia i obwieszczenia z lat 1974, 1989-1990 (sygn. 18, 89-90), akta dotyczące współpracy z organizacjami państwowymi i społeczno – politycznymi z lat 1973-1974, 1976-1982 (sygn. 19-20), rzeczowy wykaz akt z 1976 r. (sygn. 21), protokoły z kontroli zewnętrznych z załącznikami z lat 1973-1990 [1995] (sygn. 22-27, 91, 93-95), protokoły z kontroli w jednostkach podległych z 1975 r. (sygn. 28), dane statystyczne o pracownikach z lat 1976-1976-1977, 1981-1990 (sygn. 29-30, 96), plany i programy szkolenia pracowników z lat 1984-1987 (sygn. 31), budżet i jego wykonanie z lat 1973-1980, 1987-1989 (32-41, 99), plany finansowe z lat 1976-1977 (sygn. 42), akta dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia z lat 1978-1986 (sygn.43-44), plany i sprawozdania z dochodów z podatków i opłat z lat 1977-1979 (sygn. 45), rewizje finansowe z lat 1975-1976 (sygn.46), plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy z lat 1974-1989 (sygn. 47-50), sprawozdania i analizy z wykonania planów z lat 1975-1976 (sygn. 51-52), czyny społeczne ludności z lat 1975-1976, 1985-1990 (sygn. 53-55), koordynacja imprez kulturalnych z lat 1982-1989 (sygn. 56), ewidencja zabytków nieruchomych z lat 1976-1978 (sygn. 57), opieka nad miejscami walk i męczeństwa z lat 1975-1987 (sygn. 58), obrót nieruchomościami rolnymi z lat 1977-1978 (sygn. 59), plany i analizy dotyczące upraw z lat 1977-1978, 1980-1981 (sygn. 60-62), inwentaryzacja surowców opałowych z 1979 r. (sygn. 63), korespondencja w sprawie cmentarzy na terenie gminy Zakrzówek z 1976 r. (sygn. 64), urządzenia komunalne z lat 1974-1976 (sygn.65), gospodarka nieruchomościami z lat 1974-1976 (sygn. 66), dokumentacja dotycząca ruchu budowlanego na terenie gminy z lat 1973-1988 (sygn.67-77), nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Zakrzówku z lat 1977-1985 (sygn. 78), analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1975-1984 (sygn.79-81), ewidencja odznak i pieczęci (sygn. 82, 92), przymusowy wykup gospodarstw rolnych z 1973 r. (sygn. 97), ewidencja archiwum zakładowego [oraz protokoły wizytacji składnicy akt przeprowadzane przez Archiwum Państwowe w Lublinie z lat 1986-1990 (sygn. 98), ewidencja gruntów rolnych, zmiany, aktualizacja z lat 1980-1988 (sygn. 100-101), otwierania, zamykanie, poszerzanie i likwidacja cmentarzy z lat 1977-1982 (sygn. 102), gospodarka nieruchomościami - przekazywanie i przejmowanie z lat 1974-1990 (sygn.103-116) - brak danych -

Amount of archival material

116

116

0

1.71

1.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.