Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miasta i Gminy w Bełżycach

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1968-1975] 1976-1990
- brak danych - 1968 - 1975
1976 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Miasta i Gminy w Bełzycach powołany został z dniem 1 stycznia 1976 r. na mocy uchwały XX/44/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 29 grudnia 1975 r. (Dz. Urz. WRN w Lublinie, nr 1, 1976, poz. 1).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin (Dz. U., Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Miasta i Gminy znajdowała się w Bełżycach.
W skład nowoutworzonej gminy weszło miasto Bełżyce oraz sołectwa:Babin, Chmielnik, Chmielnik – Kolonia, Cuple, Jaroszewice, Krężnica Okrągła, Kierz, Malinowszczyzna, Matczyn, Płowizny, Podole, Skrzyniec, Wierzchowiska, Wronów, Wymysłówka, Zagórze, Zalesie, Zosin (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 12 (1976), poz.239.
Urząd Miasta i Gminy w Bełżycach wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Miasta i Gminy Bełżyce, który był publicznym organem wykonawczym i zarządzającym Rady Narodowej Miasta i Gminy Bełżyce oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Miasta i Gminy w latach 1976-1983 wchodziły: biuro, gminna służba rolna, urząd stanu cywilnego. Od 1983 r. Urząd dzielił się na referaty.
protokoły z narad pracowników urzędu z lat 1983-1990 (sygn. 1-3), Statut Urzędu Miasta i Gminy Bełżyce z roku 1989 (sygn. 4), zarządzenia naczelnika z lat 1983-1989 (sygn. 5), plany pracy urzędu z lat 1976-1984 (sygn. 6-23), analizy skarg i wniosków z lat 1976-1990 (sygn. 24-29), udział w wystawach obcych w 1976 r. (sygn. 30), rzeczowy wykaz akt z roku 1975 (sygn. 31), ewidencja pieczęci urzędowych z lat 1989-1990 (sygn. 32) protokoły z kontroli z lat 1977, 1981-1982 (sygn. 33-34), materiały dotyczące przydziałów etatów z lat 1976, 1986-1989 (sygn. 35-37), plany szkolenia pracowników z lat 1980-1982 (sygn. 38), budżety ich zmiana i realizacja w roku 1984 i 1990 (sygn. 39-40), sprawozdania statystyczne z roku 1984 i 1986 (sygn. 41-42), ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1976-1979 (sygn. 43-45), sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów społeczno- gospodarczych za lata 1976-1986 (sygn. 46-53), bilanse i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1989 i 1990 (sygn. 54-55), czyny społeczne i ich realizacja za lata 1976-1981 (sygn. 56-58), decyzje dotyczące uwłaszczeń z lat 1977-1978, 1983-1990 (sygn. 59-68), organizowanie konkursów kulturalnych z lat 1976-1978, 1988-1989 (sygn. 69-70), dokumentacja dotyczącą Zdroju Jagiełły z roku 1987 (sygn. 71), nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1976-1988 (sygn. 72-73), działalność Kolegium do spraw Wykroczeń z lat 1976-1978 (sygn. 74-75), obrona cywilna z lat 1985, 1987-1989 (sygn. 76-79), kompleksowe zadrzwienie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień z lat 1977-1982, 1984-1988 (sygn. 80-90), gospodarka komunalna z 1976-1985 (sygn. 91-94), arkusze oceny uczestnika konkursu "Mistrz Gospodarności" z roku 1988 i 1990 (sygn.95-96).
Karta B: spis 1/2017 ewidencja, oznaczanie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości [rozgraniczenia] z lat 1980-1989 (poz. 1-9), ewidencja gruntów rolnych, zmiany, aktualizacja z lat 1977-1990 (poz. 10-14), pomiary geodezyjne z lat 1976-1989 (poz. 15-30), ewidencja gruntów nierolniczych z lat 1976-1979 (poz. 31), zamiana terenów, zmiana użytkowania z lat 1983-1984 (poz. 32), przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste z lat 1980-1986 (sygn. 33-35), użytkowanie wieczyste z lat 1977, 1982-1983 (sygn.36-37).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/195/0/-/9 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy [jednostki własnej na rok 1979] 1979 0
37/195/0/-/10 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej [na rok 1980] 1980 0
37/195/0/-/11 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej [na lata 1980-1981] 1979-1981 0
37/195/0/-/12 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej [na rok 1982] 1982 0
37/195/0/-/13 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy [jednostki własnej na rok 1981] 1981 0
37/195/0/-/14 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej [na lata 1983-1984] 1983-1984 0
37/195/0/-/15 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej [na rok 1984] 1984 0
37/195/0/-/16 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej [na lata 1985-1990] 1985-1990 0
37/195/0/-/17 Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej [na rok 1990] 1990 0
37/195/0/-/18 [Miesięczne plany pracy jednostki własnej na rok 1982] 1982 0
37/195/0/-/19 [Miesięczne plany pracy jednostki własnej na rok 1982] 1982 0
37/195/0/-/20 [Miesięczne plany pracy jednostki własnej na rok 1982] 1982 0
37/195/0/-/21 [Miesięczne] plany pracy Referatu Ogólnego na rok 1980 1980 0
37/195/0/-/22 [Miesięczne] plany pracy Ref[eratu] Ogólnego [na rok] 1981 1981 0
37/195/0/-/23 [Miesięczne] plany pracy Referatu Ogólnego na rok 1982 1982 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

133

96

0

1.20

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.