Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1976-1990
- brak danych - 1976 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim powołany został z dniem 1 stycznia 1976 r. na mocy uchwały XX/44/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 29 grudnia 1975 r. (Dz. Urz. WRN w Lublinie, nr 1 (1976), poz. 1).
Zakończył swoją działalność w dniu 30 kwietnia 1990 r. na podstawie trzech ustaw z dnia 8 marca 1990 roku: o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, o ordynacji wyborczej do rad gmin (Dz. U., Nr 16, poz. 94, 95, 96, 1990).
Siedziba Urzędu Miasta i Gminy znajdowała się w Opolu Lubelskim.
W skład nowoutworzonej gminy weszło miasto Opole Lubelskie oraz sołectwa: Białowoda, Darowne, Dąbrowa Godowska, Dębiny, Elżbieta, Emilicin, Górna Owczarnia Góry Opolskie, Grabówka, Janiszkowice, Jankowa, Kazimierzów, Leonin, Ludwików, Majdan Trzebieski, Niezdów, Nowe Komaszyce, Nowy Franciszków, Puszno Godowskie, Puszno Skokowskie, Rozalin, Ruda Godowska, Ruda Maciejowska, Sewerynówka, Skoków, Stanisławów, Stare Komaszyce, Stary Franciszków, Truszków, Trzebiesza, Wola Rudzka, Wólka Komaszycka, Zagrody, Zajaczków, Zosin. W styczniu 1976 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie zniesiono Urząd Gminy we Wrzelowcu, w związku z czym teren gminy Opole Lubelskie został powiększony o 9 sołectw: Wrzelowiec, Kluczkowice, Góry Kluczkowickie, Ożarów I, Ożarów II, Kamionka, Wandalin, Zadole, Ćwiętalka (Dz. U. Nr 1, 1976, poz.12).
Urząd Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Opole Lubelskie, który był publicznym organem wykonawczym i zarzadzającym Rady Narodowej Miasta i Gminy Opole Lubelskie oraz organem administracji państwowej w gminie.
W skład Urzędu Gminy w latach 1976-1983 wchodziły: biuro, gminna służba rolna, urząd stanu cywilnego. Od 1983 r. Urząd dzielił się na referaty.
Materiały wchodzące w skład zespołu to: protokoły z narad pracowników urzędu z lat 1976-1977 (sygn. 1-2), zarządzenia i postanowienia naczelnika z lat 1976-1990 (sygn. 3-21), ewidencja aktów normatywnych z lat 1976-1983 (sygn. 22-23), plany pracy urzędu z lat 1983-1990 (sygn. 24-32), akta podziału administracyjnego gminy z lat 1977-1990 (sygn. 33-35), analizy skarg i wniosków z lat 1981-1990 (sygn. 36-38), wycinki prasowe dotyczące działania Urzędu Miasta i Gminy z lat 1978-1986 (sygn. 39-42), protokoły z kontroli z lat 1976-1989 (sygn. 43-57), wyniki badań z roku 1977 (sygn. 58), materiały dotyczące przydziałów etatów, planów szkolenia pracowników z lat 1978-1985 (sygn. (59-67), budżety ich zmiana i realizacja z lat 1976-1985 (sygn. 68-96), sprawozdania i analizy z lat 1977-1989 (sygn. 97-105), bilanse i sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1976-1986 (sygn. 106-116), ewidencja komisji i zespołów z roku 1985 (sygn. 117), czyny społeczne i ich realizacja za lata 1981-1989 (sygn. 118-122), programy działania placówek kultury oraz komisji z lat 1978-1979 (sygn. 123-125), nadzór nad stowarzyszeniami z roku 1978 (sygn. 126), ewidencja i rejestracja pojazdów samochodowych z roku 1987 (sygn. 127), Obrona cywilna z lat 1977-1978 (sygn. 128-131), komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników z lat 1976-1987 (sygn. 132-136), ewidencja urządzeń komunalnych naziemnych i podziemnych z lat 1976-1979 (sygn. 137-142), cmentarze i grobownictwo z lat 1976-1979 (sygn. 143-150), ewidencja nieruchomości, domów i lokali z lat 1976-1978 (sygn. 151-153), opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych z lat 1976-1989 (sygn. 154-174), programy i plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1977,1982-1983 (sygn. 175-177), analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1977-1981 (sygn. 178-181), Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego w Opolu Lubelskim z roku 1988 (sygn. 182). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/196/0/-/1 Narady pracowników [własnej jednostki-protokoły posiedzeń, listy obecności] 1976 0
37/196/0/-/2 Narady pracowników [własnej jednostki-protokoły szkoleń pracowników, plany szkoleń, listy obecności] 1977 0
37/196/0/-/3 [Zarządzenia nr 1-3, 5-9, 11-12, 14-22 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie] 1976 0
37/196/0/-/4 [Zarządzenia nr 1-18 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie] 1977 0
37/196/0/-/5 [Zarządzenia nr 1-13 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie] 1978 0
37/196/0/-/6 [Zarządzenia nr 1-8, 10 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie] 1979 0
37/196/0/-/7 [Zarządzenia nr 2-11 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie] 1980 0
37/196/0/-/8 [Zarządzenia nr 1-8 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie] 1981 0
37/196/0/-/9 [Zarządzenia nr 1-17 Naczelnika Miasta I Gminy Opole Lubelskie] 1982 0
37/196/0/-/10 [Zarządzenia nr 1-18 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie] 1983 0
37/196/0/-/11 [Zarządzenia nr 1-7 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie] 1984 0
37/196/0/-/12 [Zarządzenia nr 1-7, 9 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie z 1985 r. oraz Zarządzenia 1, 3-6 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie z 1986 r.] 1985-1986 0
37/196/0/-/13 [Zarządzenia nr 1-11 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie] 1987 0
37/196/0/-/14 [Zarządzenia nr 2-6 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie z roku 1988 oraz Zarządzenia nr 1,3 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie z roku 1989] 1988-1989 0
37/196/0/-/15 [Postanowienia nr 1-7 Naczelnika Miasta i Gminy Opole Lubelskie] 1978 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

182

182

0

1.95

1.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.