Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1973-1975 [1976]
- brak danych - 1973 - 1975
1976 - 1976
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Miejski w Opolu Lubelskim działał na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie konstytucji PRL i zmianie ustawy o radach narodowych (Dziennik Ustaw, Nr 77, poz. 276, 1973 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U., Nr 47, poz. 280).
Zakończył swoją działalność 1 stycznia 1979 r. w wyniku połączenia Gminnej Rady Narodowej w Opolu Lubelskim i Miejskiej Rady Narodowej w Opolu Lubelskim, dla której powołano wspólny Urząd Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Nr 1, poz. 1, 1976 r.).
Siedziba Urzędu Miejskiego mieściła się w Opolu Lubelskim. Zasięgiem terytorialnym obejmował miasto Opole Lubelskie.
Urząd Miejski w Opolu Lubelskim wykonywał zadania powierzone Naczelnikowi Gminy Opole Lubelskie, który był organem wykonawczym i zarządzającym Miejskiej Rady Narodowej oraz organem administracji państwowej w mieście.
Urząd podzielony był początkowo na referaty a następnie stanowiska pracy wprowadzone Zarządzeniem Nr 17/75 Naczelnika Miasta Opola Lubelskiego z dnia 19 września 1975 r. w sprawie nadania Statutu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.
Zespół zawiera: zarządzenia Naczelnika Miasta z lat 1973-1975 (sygn. 1-2), ewidencję odznak i pieczęci z roku 1974 (sygn. 3), protokoły z kontroli zewnętrznych z lat 1974-1975 (sygn. 4-5), planowanie i sprawozdania z realizacji budżetu za rok 1975 (sygn. 6-8), bilans Urzędu Miejskiego za rok 1975 (sygn. 9) - brak danych -

Amount of archival material

9

9

0

0.07

0.07

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.