Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1958-1972
- brak danych - 1958 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach był organem wykonawczy i zarządzającym gromadzkiej rady narodowej powołanej Uchwałą Nr 12 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu lubelskiego (Dz. Urz. WRN Nr 15 poz. 64, 1954).
Działalność swoją gromadzka rada zakończyła w dniu 31 grudnia 1972 r. na mocy Uchwały Nr XXI/92/72 z dnia 5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie lubelskim (Dz. Urz. WRN Nr 12, poz. 239, 1972).
Siedziba Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach znajdowała się w miejscowości Palikije.
W skład gromady weszły obszary dotychczasowych gromad: Palikije, Sporniak, Stasin, północna część obszaru dotychczasowej gromady Maszki- granica podziału przebiegała drogą pierwszą od północy i równoległą do rzeczki przecinającej wieś Maszki oraz część dotychczasowej gromady Miłocin położona na południe od linii kolejowej Lublin-Puławy z gminy Wojciechów.
PGRN stanowiło publiczny organ terenowej władzy i administracji państwowej na obszarze gromady Palikije. Podstawowym zadaniem GRN było kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną na terenie gromady w zakresie jej kompetencji. Ich zadaniem było zapewnienie wykonania przez obywateli obowiązków wobec państwa. Ponadto Gromadzkie rady narodowe prowadziły sprawy meldunkowe i rejestracji aktów stanu cywilnego.
Gromadzka rada wykonywała swoje zadania na sesjach. Organem wykonawczym i zarządzającym rad narodowych były wybierane przez nie prezydia. Organem pomocniczym rady były komisje rad narodowych, przez działalność radnych w terenie. Sprawy administracyjne prowadziło biuro GRN.
Gromadzka rada narodowa współdziałała z Komitetem Frontu Jedności Narodu.
Zespół zawiera akta z lat: 1960-1972:
protokoły sesji z lat 1960-1972 (sygn.1-13, 13 j.a.), protokoły ze spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1966, 1969-1971 (sygn. 14, 1 j.a.) , wykaz i protokoły z posiedzeń komisji stałych z lat 1958-1972 (sygn. 15-23, 9 j.a.) ,protokoły z posiedzeń prezydium z lat 1960-1972 (sygn. 24-37, 14 j.a.), wykaz realizacji uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej oraz jednostek nadrzędnych z lat 1964-1968 (sygn. 38, 1 j.a.), dokumentację działalności Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1966-1970 (sygn. 39, 1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich z lat 1961-1971 (sygn. 40-46, 7 j.a.), protokoły z narad sołtysów z lat 1965-1972 (sygn. 47-53, 7 j.a.), instrukcję w sprawie postępowania z aktami oraz ewidencja zasobu archiwum zakładowego z roku 1972 (sygn. 54, 1 j.a. ), program rozwoju gromady Palikije na lata 1961-1970 z roku 1962 i 1967 (sygn. 55-56, 2 j.a.), plany gospodarcze na lata 1961-1969 (sygn. 57-64, 8 j.a.), sprawozdania staystyczno-gospodarcze z lat 1964-1972 (sygn. 65-66, 2 j.a.), dokumentację dotyczącą współdziałania z jednostkami nadrzędnymi z lat 1962-1972 (sygn. 67-68, 2 j.a.) i Gromadzkim Komitetem Frontu Jedności Narodu z lat 1962-1969 (sygn. 69-70, 2 j.a.), dokumentację kontroli zewnętrznych z lat 1963-1972 (sygn. 71-78, 8 j.a.), dokumentację budżetową z lat 1963-1972 (sygn. 79-94, 16 j.a.).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/209/0/-/1 Protokoły z sesji [nr I-VII] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [II kadencja rad narodowych] 1960-1961 0
37/209/0/-/2 Protokoły z sesji [nr II-IX] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [III kadencja rad narodowych] 1961 0
37/209/0/-/3 Protokoły z sesji [nr I-X] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [III kadencja rad narodowych] 1962 0
37/209/0/-/4 Protokoły z sesji [nr I-IX] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [III kadencja rad narodowych] 1963 0
37/209/0/-/5 Protokoły z sesji [nr XXVIII-XXXIX] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [III kadencja rad narodowych] 1964-1965 0
37/209/0/-/6 Protokoły z sesji [nr I-VI] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [IV kadencja rad narodowych] 1965 0
37/209/0/-/7 Protokoły z sesji [nr VII-XVI] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [IV kadencja rad narodowych] 1966 0
37/209/0/-/8 Protokoły z sesji [nr XVII- XXVI] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [IV kadencja rad narodowych] 1967 0
37/209/0/-/9 Protokoły z sesji [nr XXVII-XXXVIII] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [IV kadencja rad narodowych] 1968-1969 0
37/209/0/-/10 Protokoły z sesji [nr I-VI] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [V kadencja rad narodowych] 1969 0
37/209/0/-/11 Protokoły z sesji [nr VII-XV] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [V kadencja rad narodowych] 1970 0
37/209/0/-/12 [Protokoły z] sesji [nr XVI-XXIV] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [V kadencja rad narodowych] 1971 0
37/209/0/-/13 [Protokoły z] sesji nr XXV-XXVI] Gromadzkiej Rady Narodowej w Palikijach [V kadencja rad narodowych] 1972 0
37/209/0/-/14 Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1966, 1969-1971 0
37/209/0/-/15 Komisja Dróg i Mienia Gromadzkiego [m.in. regulamin, plany pracy, protokoły z kontroli] 1962-1972 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

94

94

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.