Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1961] 1962-1972
- brak danych - 1961 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gromadzka Rada Narodowa w Szczuczkach (pow. bełżycki) jako organ władzy na terenie gromady Szczuczki działała od 1962 r. W pierwszym składzie Rady znaleźli się radni GRN w Łubkach oraz część radnych ze zlikwidowanej GRN w Chmielniku. Kolejne składy GRN w Szczuczkach były wyłaniane w wyborach powszechnych. Organem wykonawczym i zarządzającym Rady było Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (PGRN) w Szczuczkach.
Siedziba PGRN znajdowała się w Szczuczkach.
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dniem 1 stycznia 1962 r. (Dz. Urz.WRN w Lublinie, Nr 11, poz. 85, 1961.) przeniesiono siedzibę GRN w Łubkach ze wsi Łubki do wsi Szczuczki, a nazwę gromady zmieniono na Szczuczki. Jednocześnie włączono do gromady Szczuczki miejscowości: Chmielnik wieś, Chmielnik kolonię, Górę wieś (Dz. Urz.WRN w Lublinie, Nr 11, poz. 84, 1961). W skład gromady Szczuczki wchodziły wsie: Chmielnik, Kolonia Chmielnik, Góra, Halinówka, Łubki, Kolonia Łubki, Łubki Szlachta, Szczuczki, Kolonia Szczuczki.
PGRN stanowiło organ terenowej władzy państwowej na obszarze gromady Szczuczki. Podstawowym zadaniem GRN było popieranie produkcji rolnej, zaspokajanie potrzeb komunalnych, socjalnych i kulturalnych ludności zamieszkałej na terenie gromady oraz zapewnienie wykonania przez nią obowiązków względem państwa. Ponadto gromadzkie rady narodowe wykonywały niektóre zadania administracji państwowej w zakresie podatków i innych świadczeń, prowadzenia spraw meldunkowych i rejestracji aktów stanu cywilnego.
GRN wykonywała swoje zadania na sesjach, przy pomocy Prezydium oraz Komisji. Sprawy administracyjne GRN prowadziło Biuro GRN.
Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1962-1971 (sygn. 1-11, 11 j.a.), działalność GRN w Szczuczkach (sygn. 12-13, 2 j.a.), projekt regulaminu Klubu Radnych Członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1964-1965 (sygn. 14, 1 j.a.), działalność Komisji stałych GRN z lat 1962-1972 (sygn. 15-25, 11 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1962-1972 (sygn. 26-38, 13 j.a.), rejestry uchwał GRN i Prezydium z lat 1963-1971 (sygn. 39-40, 2 j.a.), działalność Prezydium GRN z lat 1964-1970 (sygn. 41, 1 j.a.), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1962-1972 (sygn. 42-49, 8 j.a.), sprawy organizacyjne i kancelaryjne biura GRN z lat [1961] 1962- 1972 (sygn. 50-52, 3 j.a.), plany i programy gospodarcze gromady Szczuczki oraz zadania dla wsi z lat 1962-1970 (sygn. 53-64, 12 j.a.), sprawozdania z lat 1964-1970 (sygn. 65, 1 j.a.), współpraca z Frontem Jedności Narodu z lat 1964, 1966 (sygn. 66, 1 j.a.), akta z kontroli zewnętrznych z lat 1962-1972 (sygn. 67-76, 10 j.a.), zasady pracy i płac z lat 1971-1972 (sygn. 77, 1 j.a.), gospodarka gromadzka z lat 1964, 1966 (sygn. 78-79, 2 j.a.), budżety gromady i ich realizacja z lat 1962-1972 (sygn. 80-91, 12 j.a.), podatki i opłaty (sygn. 92, 1 j.a.), kosztorys budowy szkoły w Chmielniku 1962 r. (sygn. 93, 1 j.a.) - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/210/0/-/31 Protokoły [nr 11-32] z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach [IV kadencja rad narodowych] 1966 0
37/210/0/-/32 Protokoły [nr 33-52] z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach [IV kadencja rad narodowych] 1967 0
37/210/0/-/33 Protokoły [nr 53-72] z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach [IV kadencja rad narodowych] 1968 0
37/210/0/-/34 Protokoły [nr 73-80] z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach [IV kadencja rad narodowych] 1969 0
37/210/0/-/35 Protokoły [nr 1-13] z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach [V kadencja rad narodowych] 1969 0
37/210/0/-/36 Protokoły [nr 14-31] z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach [V kadencja rad narodowych] 1970 0
37/210/0/-/37 Protokoły [nr 32-47] z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach [V kadencja rad narodowych] 1971 0
37/210/0/-/38 Protokoły [nr 48-65] z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach [V kadencja rad narodowych] 1972 0
37/210/0/-/39 Rejestr uchwał [Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach i jej Prezydium] 1963-1964 0
37/210/0/-/40 Rejestr uchwał władz centralnych i nadrzędnych oraz własnych [Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczuczkach] i Prezydium 1965-1971 0
37/210/0/-/41 Działalność Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej [zawiadomienia o terminach posiedzeń, korespondencja] 1964-1970 0
37/210/0/-/42 Zebrania wiejskie, protokoły z zebrań [wsi Łubki Szlachta, Szczuczki, Halinówka, Łubki, Łubki kol., Chmielnik kol.] 1962-1963 0
37/210/0/-/43 Zebrania wiejskie, sołtysi [protokoły z zebrań wsi Halinówka, Łubki, Łubki kol., Chmielnik, Chmielnik kol., Szczuczki, Szczuczki kol., Góra, uchwały, protokoły z narad sołtysów] 1964-1965 0
37/210/0/-/44 Zebrania wiejskie, sołtysi [protokoły z zebrań wiejskich wsi Halinówka, Łubki, Łubki kol., Chmielnik, Chmielnik kol., Szczuczki, Szczuczki kol., Góra, protokoły z narad sołtysów] 1966 0
37/210/0/-/45 Zebrania wiejskie, sołtysi [protokoły z zebrań wiejskich wsi Halinówka, Łubki, Łubki kol., Łubki Szlachta, Chmielnik, Chmielnik kol., Szczuczki, Góra i narad sołtysów] 1967 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

93

93

0

1.05

1.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.